Kwetsbaarheden verholpen in SonicWall SMA100 series

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 12-01-2022 NCSC-2021-1043  
 
high
high
Signed-PGP →  
12-01-2022
high
high
NCSC-2021-1043 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in SonicWall SMA100. De kwetsbaarheden met het kenmerk CVE-2021-20038 en CVE-2021-20045 hebben een CVSSv3 score van 9.8 en 9.4 gekregen en stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand mogelijk in staat code uit te voeren op het systeem.

De kwetsbaarheid met het kenmerk CVE-2021-20039 stelt een geauthenticeerde kwaadwillende mogelijk in staat willekeurige code uit te voeren onder rootrechten.

Er is publieke proof-of-concept code gepubliceerd die misbruik maakt van de kwetsbaarheid met CVE-kenmerk CVE-2021-20038.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

SonicWall SMA100 Series

Oplossingen

Oplossingen

SonicWall heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-20038, CVE-2021-20039, CVE-2021-20040, CVE-2021-20041, CVE-2021-20042, CVE-2021-20043, CVE-2021-20044, CVE-2021-20045

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 32
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 12-01-2022 NCSC-2021-1043  
 
high
high
Signed-PGP →  
12-01-2022
high
high
NCSC-2021-1043 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Er is proof-of-concept code verschenen voor de kwetsbaarheid met CVE-kenmerk CVE-2021-20038. De inschaling was reeds HIGH/HIGH.

  Versie 1.00 08-12-2021 NCSC-2021-1043  
 
high
high
Signed-PGP →  
08-12-2021
high
high
NCSC-2021-1043 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.