Kwetsbaarheid verholpen in zlib

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.05 27-05-2022 NCSC-2022-0214  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
27-05-2022
medium
medium
NCSC-2022-0214 [1.05] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in zlib. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende mogelijk in staat om geheugen te corrumperen tijdens de compressie van speciaal geprepareerde data. Als gevolg hiervan zou de kwaadwillende een Denial-of-Service kunnen bewerkstelligen in de applicatie die gebruik maakt van zlib.

Op dit moment is het niet geheel duidelijk welke specifieke combinatie van compressie parameters de kwaadwillende in staat stelt om de kwetsbaarheid te misbruiken.

Er zijn veel producten die gebruik maken van zlib als onderdeel van het product bij wijze van 'static linking'. Hierbij is er geen expliciete externe afhankelijkheid. Afhankelijk van de gekozen parameters tijdens de compressie van data, zijn deze producten mogelijk ook kwetsbaar.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

CentOS
OpenBSD
Oracle Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise
Ubuntu
openSUSE

Tenable Nessus
zlib

Oplossingen

Oplossingen

Zlib heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in zlib 1.2.12. Voor meer informatie, zie [Link]

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie [Link]

OpenBSD

De ontwikkelaars van OpenBSD hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenBSD 6.9 en OpenBSD 7.0. U kunt de updates installeren door gebruik te maken van 'syspatch'. U kunt ook de patches handmatig downloaden van de OpenBSD downloadserver ftp.openbsd.org en toepassen. Voor meer informatie, zie:

OpenBSD 6.9 [Link]

OpenBSD 7.0 [Link]

openSUSE

De ontwikkelaars van openSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in openSUSE Leap 15.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de openSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

12 [Link]

15 [Link]

Tenable

Tenable heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Nessus. Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS en 21.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-25032

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.05 27-05-2022 NCSC-2022-0214  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
27-05-2022
medium
medium
NCSC-2022-0214 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Tenable heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Nessus.

  Versie 1.04 16-05-2022 NCSC-2022-0214  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
16-05-2022
medium
medium
NCSC-2022-0214 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

CentOS heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.03 29-04-2022 NCSC-2022-0214  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
29-04-2022
medium
medium
NCSC-2022-0214 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Oracle Enterprise Linux.

  Versie 1.02 04-04-2022 NCSC-2022-0214  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
04-04-2022
medium
medium
NCSC-2022-0214 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

OpenBSD heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.01 31-03-2022 NCSC-2022-0214  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
31-03-2022
medium
medium
NCSC-2022-0214 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Ubuntu, openSUSE en SUSE hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.00 29-03-2022 NCSC-2022-0214  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
29-03-2022
medium
medium
NCSC-2022-0214 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.