Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 27-05-2022 NCSC-2022-0328  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
27-05-2022
medium
medium
NCSC-2022-0328 [1.03] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Manipulatie van gegevens
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om beveiligingsmaatregelen te omzeilen, een denial-of-service te veroorzaken of om code uit te voeren onder rechten van een ander proces.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-1343 bevindt zich in functionaliteit voor het valideren van Online Certificate Status Protocol (OCSP) berichten. Wanneer bij het verifiëren van OCSP-berichten de vlag "OCSP_NOCHECKS" wordt gebruikt, is het mogelijk dat OpenSSL aangeeft dat het OCSP-bericht valide is ondanks dat het certificaat waarmee het bericht is ondertekend dat niet is. Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid misbruiken om de status van een te controleren certificaat te vervalsen. De kwaadwillende kan het bijvoorbeeld doen lijken alsof een certificaat verlopen is terwijl het eigenlijk nog geldig is, en omgekeerd. De ontwikkelaars van OpenSSL merken op dat OCSP_NOCHECK in de praktijk weinig wordt gebruikt en vooral is gericht op gebruik voor testdoeleinden. De kwetsbaarheid is naast OpenSSL ook aanwezig in de losstaande OpenSSL-applicatie "ocsp". De kwetsbaarheid is alleen aanwezig in OpenSSL 3.0 tot en met 3.0.2.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-1292 is een command-injection kwetsbaarheid in een script genaamd "c_rehash". Op sommige besturingssystemen wordt dit script automatisch uitgevoerd. Op dergelijke systemen kan een lokale kwaadwillende in het script commando's injecteren en zodoende code uitvoeren onder de rechten waarmee het script wordt uitgevoerd. Het is op dit moment onduidelijk welke besturingssystemen dit script automatisch uitvoeren.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
Ubuntu

IBM Spectrum Control
OpenSSL OpenSSL
OpenSSL Project OpenSSL

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van OpenSSL hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSSL 1.0.2ze, 1.1.1o en 3.0.3. Versie 1.0.2ze is alleen beschikbaar voor klanten die premium support afnemen. Voor meer informatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van openssl beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) en Debian 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

IBM

IBM heeft patches uitgebracht die de kwetsbaarheden verhelpen voor IBM Spectrum Control. Meers informatie kunt u vinden op de [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS, 21.10 en 22.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-1292, CVE-2022-1343, CVE-2022-1434, CVE-2022-1473

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.03 27-05-2022 NCSC-2022-0328  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
27-05-2022
medium
medium
NCSC-2022-0328 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.02 18-05-2022 NCSC-2022-0328  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
18-05-2022
medium
medium
NCSC-2022-0328 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.01 06-05-2022 NCSC-2022-0328  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
06-05-2022
medium
medium
NCSC-2022-0328 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor OpenSSL.

  Versie 1.00 04-05-2022 NCSC-2022-0328  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
04-05-2022
medium
medium
NCSC-2022-0328 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.