Kwetsbaarheden verholpen in Zyxel producten

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 20-06-2022 NCSC-2022-0376  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-06-2022
medium
high
NCSC-2022-0376 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Zyxel heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in een aantal producten, waaronder USG, NSG en ATP firewalls. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige commando's, het veroorzaken van een Denial-of-Service of het verkrijgen van gevoelige informatie.

Om misbruik te maken van de kwetsbaarheden heeft de kwaadwillende voorafgaande authenticatie op de beheeromgeving nodig. Het is goed gebruik een dergelijke beheeromgeving niet publiek toegankelijk te hebben.

Onderzoekers van beveiligingsbedrijf HN Security hebben een blogpost gepubliceerd met meer informatie over de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2022-26531 en CVE-2022-26532. De onderzoekers hebben ook exploitcode gepubliceerd om de kwetsbaarheden uit te buiten. De kwetsbaarheden bevinden zich in de zysh binary, deze regelt de commandlineinterface van verschillende Zyxel producten. De onderzoekers hebben aangetoond deze binary te kunnen misbruiken om op het onderliggende OS willekeurige code uit te voeren. Zie voor meer informatie [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Zyxel USG-Series
Zyxel ATP
Zyxel NSG
Zyxel Access points

Oplossingen

Oplossingen

Zyxel heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Zyxel firewalls en Access Points. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-0734, CVE-2022-0910, CVE-2022-26531, CVE-2022-26532

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Administrator 1
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 20-06-2022 NCSC-2022-0376  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-06-2022
medium
high
NCSC-2022-0376 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Onderzoekers van beveiligingsbedrijf HN Security hebben een blogpost gepubliceerd met meer informatie over de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2022-26531 en CVE-2022-26532. Tevens hebben de onderzoekers exploitcode gepubliceerd. De inschaling is op een aantal punten aangepast maar blijft MEDIUM/HIGH.

  Versie 1.00 25-05-2022 NCSC-2022-0376  
 
medium
high
Signed-PGP →  
25-05-2022
medium
high
NCSC-2022-0376 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.