Kwetsbaarheid verholpen in DrayTek Vigor-routers

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 05-08-2022 NCSC-2022-0511  
 
medium
high
Signed-PGP →  
05-08-2022
medium
high
NCSC-2022-0511 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Onderzoekers van beveiligingsbedrijf Trellix hebben een kwetsbaarheid aangetroffen in DrayTek Vigor-routers. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende met netwerktoegang tot de managementinterface kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code. Hiermee kan de kwaadwillende controle krijgen over het apparaat om bijvoorbeeld netwerkverkeer te manipuleren of de router op te nemen in een botnet.

Het is goed gebruik om managementinterfaces niet naar het internet te ontsluiten en enkel via een afgeschermd managementnetwerk beschikbaar te stellen. Dit beperkt de aanvalsvector aanzienlijk.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

DrayTek Vigor-routers

Oplossingen

Oplossingen

DrayTek heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

De blogpost van Trellix met meer informatie over de kwetsbaarheid is via de volgende URL beschikbaar [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-32548

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 05-08-2022 NCSC-2022-0511  
 
medium
high
Signed-PGP →  
05-08-2022
medium
high
NCSC-2022-0511 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

DrayTek heeft een advisory uitgebracht met meer informatie over getroffen producten en beschikbaar gestelde updates. Een referentie naar deze advisory is aan het NCSC-beveiligingsadvies toegevoegd.

  Versie 1.00 04-08-2022 NCSC-2022-0511  
 
medium
high
Signed-PGP →  
04-08-2022
medium
high
NCSC-2022-0511 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.