Kwetsbaarheden verholpen in VMWare vRealize Log Insight

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 01-02-2023 NCSC-2023-0040  
 
high
high
Signed-PGP →
 
01-02-2023
high
high
NCSC-2023-0040 [1.01] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

VMWare heeft kwetsbaarheden verholpen in vRealize Log Insight. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het veroorzaken van een Denial-of-Service, om toegang te krijgen tot systeemgegevens, of om mogelijk willekeurige code uit te voeren met rechten van het systeem middels het injecteren van bestanden op het niveau van het besturingssysteem.

Onderzoekers hebben Proof-of-Conceptcode (PoC) en Indicators of Compromise (ioc's) gepubliceerd en kondigen aan exploitcode te publiceren binnenkort.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

VMware vRealize Log Insight

< 8.10.2

Oplossingen

Oplossingen

VMWare heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in vRealize Log Insight 8.10.2. Indien het inzetten van de beveiligingsupdate (nog) niet mogelijk is, heeft VMWare workarounds beschikbaar gesteld om het risico te mitigeren. Omdat actief misbruik van de kwetsbaarheden binnen korte termijn wordt verwacht, adviseert het NCSC de updates met voorrang in te zetten. Voor meer informatie, zie [Link]

Onderzoekers hebben Indicators of Compromise (ioc's) vrijgegeven. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-31704, CVE-2022-31706, CVE-2022-31710, CVE-2022-31711

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 28
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.01 01-02-2023 NCSC-2023-0040  
 
high
high
Signed-PGP →
 
01-02-2023
high
high
NCSC-2023-0040 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Onderzoekers hebben de workaround van VMWare reverse-engineered en Proof-of-Concept-code (PoC) vrijgegeven waarmee drie van de vier kwetsbaarheden gebruikt worden om aan te tonen dat willekeurige code uitvoer mogelijk is. Dezelfde onderzoekers hebben ook Indicators of Compromise gepubliceerd en aangekondigd binnenkort exploitcode te publiceren.

Deze ontwikkelingen zijn voor het NCSC aanleiding om de inschaling van dit beveiligingsadvies te vehogen naar HIGH/HIGH

  Versie 1.00 25-01-2023 NCSC-2023-0040  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
25-01-2023
medium
high
NCSC-2023-0040 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.