Kwetsbaarheid verholpen in Joomla!

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 27-02-2023 NCSC-2023-0095  
 
high
high
Signed-PGP →
 
27-02-2023
high
high
NCSC-2023-0095 [1.01] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Joomla heeft een kwetsbaarheid verholpen. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid misbruiken om zonder voorafgaande authenticatie toegang te krijgen tot kwetsbare web-endpoints. De vervolgschade hangt af van de endpoint en kan mogelijk leiden tot uitvoer van willekeurige code of toegang tot gevoelige gegevens.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Joomla!

4.0.0 - 4.2.7

Oplossingen

Oplossingen

Joomla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Joomla! 4.2.8. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-23752

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 32
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 27-02-2023 NCSC-2023-0095  
 
high
high
Signed-PGP →
 
27-02-2023
high
high
NCSC-2023-0095 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Onderzoekers hebben Proof-of-Conceptcode (PoC) gepubliceerd, waarmee de kwetsbaarheid kan worden aangetoond. Actief misbruik wordt daarmee realistisch. Organisaties die internet monitoren op misbruik melden een toename in scanverkeer naar deze kwetsbaarheid. Dit beveiligingsadvies krijgt daarmee de nieuwe inschaling HIGH/HIGH

  Versie 1.00 20-02-2023 NCSC-2023-0095  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
20-02-2023
medium
high
NCSC-2023-0095 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.