Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 16-03-2023 NCSC-2023-0128  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-03-2023
medium
high
NCSC-2023-0128 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Spoofing
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse Office producten. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Spoofing
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten

De ernstigste kwetsbaarheid bevindt zich in Outlook en heeft als kenmerk CVE-2023-23397 gekregen. Deze kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om zich voor te kunnen doen als het slachtoffer. De aanvaller moet hiervoor een malafide e-mail versturen naar het slachtoffer. Wanneer de mailserver de externe links verwerkt in deze e-mail, kan contact worden gemaakt met de externe, malafide mailserver van de kwaadwillende, waarmee de Net-NTLMv2-hash kan lekken naar de kwaadwillende. Deze kan dan weer gebruikt worden om toegang te krijgen tot de omgeving van het slachtoffer. Hiervoor is géén interactie met het slachtoffer nodig.

Microsoft geeft aan dat deze kwetsbaarheid op beperkt schaal actief is misbruikt. Vanwege deze reden heeft Microsoft een script[1] gepubliceerd om eventueel misbruik te detecteren en te mitigeren. Het NCSC adviseert om dit script te gebruiken om te valideren dat er geen misbruik heeft plaatsgevonden.

Hoewel de kwaadwillende kan beschikken over de Net-NTLMv2-hash, is toegang tot de infrastructuur daarmee niet gegarandeerd. De kwaadwillende zal over een andere toegangsmethode moeten beschikken waar de hash geldig is.

De inschaling voor deze specifieke kwetsbaarheid wordt daarmee HIGH/MEDIUM.

Afgezet tegen de overige kwetsbaarheden, waarbij uitvoer van code mogelijk is en toegang tot gevoelige gegevens, wordt de totale inschaling van dit beveiligingsadvies MEDIUM/HIGH.

Microsoft Office SharePoint:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-233953,10Voordoen als andere gebruiker

Microsoft Office Outlook:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-233979,10Voordoen als andere gebruiker

Microsoft Graphics Component:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-249107,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Office Excel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-233965,50Denial-of-Service
CVE-2023-233987,10Omzeilen van beveiligingsmaatregel
CVE-2023-233997,80Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft OneDrive:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-249235,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2023-248825,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2023-248906,50Omzeilen van beveiligingsmaatregel
CVE-2023-249307,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Office for Android:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-233915,50Voordoen als andere gebruiker

[1] [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Office

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-23391, CVE-2023-23395, CVE-2023-23396, CVE-2023-23397, CVE-2023-23398, CVE-2023-23399, CVE-2023-24882, CVE-2023-24910, CVE-2023-24923, CVE-2023-24930

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

Van de kwetsbaarheid in Outlook is bekend dat ze zeer beperkt is misbruikt. Echter zal vervolgschade op MEDIUM uitkomen. Overige kwetsbaarheden zijn weliswaar moeilijker uit te buiten maar leiden tot HIGH schade. Ingeschaald op grootste dreiging/schade.

medium
∑ = 31
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 16-03-2023 NCSC-2023-0128  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-03-2023
medium
high
NCSC-2023-0128 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Op basis van het door Microsoft gepubliceerde detectiescript is Proof-of-Conceptcode (PoC) gepubliceerd om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-23397 te misbruiken. Voorbeelden van werkende malafide .MSG bestanden worden gedeeld in de community.

Misbruik vereist dat aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan:

 • De kwaadwillende heeft een SMB-server onder eigen controle
 • Verkeer tussen het slachtoffer en de SMB-server staat SMB-verkeer toe (TCP 445)

Microsoft adviseert overigens al een langere tijd om SMB-verkeer (TCP 139 en 445) te blokkeren van en naar externe, onvertrouwde netwerken en internet. Dit staat los van de huidige kwetsbaarheid en wordt gezien als een best practice. Zie ook [Link]

Omdat misbruik van de gelekte hash vereist dat de kwaadwillende beschikt over toegang tot de infrastructuur om de hash te kunnen toepassen, blijft de inschaling van deze specifieke kwetsbaarheid HIGH/MEDIUM en de inschaling van dit beveiligingsadvies ongewijzigd MEDIUM/HIGH vanwege de overige beschreven kwetsbaarheden.

  Versie 1.01 15-03-2023 NCSC-2023-0128  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-03-2023
medium
high
NCSC-2023-0128 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

De link naar het Microsoft detectiescript voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-23397 is toegevoegd.

  Versie 1.00 15-03-2023 NCSC-2023-0128  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-03-2023
medium
high
NCSC-2023-0128 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.