ZeroDay kwetsbaarheid verholpen in Barracuda Email Security Gateway

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.04 25-08-2023 NCSC-2023-0256  
 
high
high
Signed-PGP →  
25-08-2023
high
high
NCSC-2023-0256 [1.04] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Barracuda Networks heeft een kwetsbaarheid verholpen in de Email Security Gateway appliance (ESG). De kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat om zich toegang te verschaffen tot het kwetsbare systeem en willekeurige code uit te voeren.

Barracuda Networks geeft aan dat deze kwetsbaarheid als ZeroDay kwetsbaarheid in beperkte mate is misbruikt. De mogelijk getroffen organisaties zijn actief benaderd door Barracuda met extra informatie en handelingsperspectieven.

De update om deze kwetsbaarheid te verhelpen is door Barracuda automatisch verspreid naar alle kwetsbare appliances.

Barracuda Networks heeft ook Indicators of Compromise (IoC's) vrijgegeven voor onderzoek in de eigen infrastructuur. Zie [Link]

Het Amerikaanse CISA heeft analyserapporten gepubliceerd betreffende de gebruikte backdoors, met IoC's en YARA Rules [Link]

Inmiddels wordt in beperkte mate Proof-of-Concept-code (PoC) gedeeld en is een mogelijke toename in scan-activiteiten te verwachten.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Barracuda Networks Email Security Gateway

Oplossingen

Oplossingen

Barracuda Networks heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Email Security Gateway appliance. Deze updates zijn automatisch ingezet door Barracuda. Mogelijk getroffen klanten zijn actief benaderd door Barracuda voor achtergrondinformatie en extra handelingsperspectieven. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-2868

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 28
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Grootschaling waargenomen 3
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Al meer dan twee maanden 1
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.04 25-08-2023 NCSC-2023-0256  
 
high
high
Signed-PGP →  
25-08-2023
high
high
NCSC-2023-0256 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

De FBI beschrijft dat de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-2868 op brede schaal wordt misbruikt. Dit advies krijgt daarom de inschaling HIGH/HIGH.

Barracuda Networks heeft in het verleden updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Email Security Gateway appliance. Deze updates zijn automatisch ingezet door Barracuda en verhelpen de kwetsbaarheid.

De FBI gaat ervan uit dat de destijds kwetsbare systemen zijn gecompromitteerd en adviseren alsnog om aanvullend onderzoek te verrichten naar indicaties van inbreuk.

Zie voor meer informatie [Link]

  Versie 1.03 31-07-2023 NCSC-2023-0256  
 
medium
high
Signed-PGP →  
31-07-2023
medium
high
NCSC-2023-0256 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Het Amerikaanse CISA heeft drie analyserapporten gepubliceerd betreffende backdoors die zijn aangetroffen nadat ze zijn geplaatst door de kwaadwillenden die misbruik hebben gemaakt van de ZeroDay. De rapporten bevatten Indicators of Compromise (IoC's) en Yara Rules voor eigen onderzoek.

Voor meer informatie zie [Link]

  Versie 1.02 07-07-2023 NCSC-2023-0256  
 
medium
high
Signed-PGP →  
07-07-2023
medium
high
NCSC-2023-0256 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Via een vertrouwde partner heeft het NCSC bericht ontvangen dat Proof-of-Concept-code wordt gedeeld die de kwetsbaarheid kan aantonen.

Omdat de updates automatisch door Barracuda Networks zijn ingezet wijzigt de inschaling van dit beveiligingsadvies niet en blijft MEDIUM/HIGH. Wel waarschuwt het NCSC voor een mogelijke toename in scan-activiteiten.

  Versie 1.01 01-06-2023 NCSC-2023-0256  
 
medium
high
Signed-PGP →  
01-06-2023
medium
high
NCSC-2023-0256 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Barracuda Networks heeft Indicators of Compromise (IoC's) gepubliceerd waarmee onderzoek naar eventueel misbruik kan worden gedaan. Zie onderstaande link voor meer informatie [Link]

De inschaling van dit beveiligingsadvies wijzigt verder niet en blijft onverminderd MEDIUM/HIGH

  Versie 1.00 25-05-2023 NCSC-2023-0256  
 
medium
high
Signed-PGP →  
25-05-2023
medium
high
NCSC-2023-0256 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.