Kwetsbaarheid verholpen in Ivanti MobileIron Sentry

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 25-08-2023 NCSC-2023-0428  
 
high
high
Signed-PGP →
 
25-08-2023
high
high
NCSC-2023-0428 [1.01] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Manipulatie van gegevens
  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Ivanti heeft een kwetsbaarheid verholpen in MobileIron Sentry. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende met toegang tot de beheerinterface kan de kwetsbaarheid misbruiken om middels API-calls het Sentry-systeem te manipuleren en opdrachten uit te voeren met rechten van een beheerder.

Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende toegang hebben tot de beheerinterface. Het is goed gebruik een dergelijke interface niet publiek toegankelijk te hebben.

Ivanti meldt dat de kwetsbaarheid beperkt en gericht actief is misbruikt.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

MobileIron Sentry

Oplossingen

Oplossingen

Ivanti heeft scripts uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in MobileIron Sentry en adviseert om eerst Sentry bij te werken tot de laatste versie en vervolgens de scripts in te zetten. Voor meer informatie, zie [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-38035

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 28
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 25-08-2023 NCSC-2023-0428  
 
high
high
Signed-PGP →
 
25-08-2023
high
high
NCSC-2023-0428 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-38035 is publieke exploit code verschenen. Dit maakt de kans op actieve uitbuiting van de kwetsbaarheid groot. De inschaling van dit beveiligingsadvies is daarom verhoogd naar High/High.

  Versie 1.00 22-08-2023 NCSC-2023-0428  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
22-08-2023
medium
high
NCSC-2023-0428 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.