Zeroday kwetsbaarheid verholpen in Google Chrome, Mozilla Firefox en Thunderbird

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 14-09-2023 NCSC-2023-0453  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
14-09-2023
medium
medium
NCSC-2023-0453 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Google heeft een Zeroday kwetsbaarheid verholpen in de WebP library, welke in gebruik is in diverse webbrowsers, waaronder Chrome, Firefox en Thunderbird. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige code uit te voeren op het onderliggende besturingssysteem met rechten van het slachtoffer. Indien de rechten van het slachtoffer hoog genoeg zijn kan daarmee het onderliggende systeem worden overgenomen.

Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer misleiden een malafide pagina te openen of link te volgen.

Google meldt dat de kwetsbaarheid zeer gericht is misbruikt.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Apple macOS
Linux
Microsoft Windows

Google Chrome
Mozilla Firefox
Mozilla Thunderbird

Oplossingen

Oplossingen

Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Chrome 116.0.5845.187 (Linux & MacOS) en 116.0.5845.188 (Windows). Voor meer informatie, zie [Link]

Mozilla

Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in alle ondersteunde versies van Firefox en Thunderbird. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-4863

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 14-09-2023 NCSC-2023-0453  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
14-09-2023
medium
medium
NCSC-2023-0453 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid in de WebP library te verhelpen voor Firefox en Thunderbird. Voor zover bekend is de kwetsbaarheid niet misbruikt binnen Firefox of Thunderbird.

  Versie 1.00 12-09-2023 NCSC-2023-0453  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
12-09-2023
medium
medium
NCSC-2023-0453 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.