Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 19-09-2023 NCSC-2023-0458  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
19-09-2023
medium
high
NCSC-2023-0458 [1.01] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Windows. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten

De ernstigste kwetsbaarheden hebben kenmerk CVE-2023-38147 en CVE-2023-38148 toegekend gekregen en bevinden zich in respectievelijk de Codec Library en in Internet Connection Sharing. Een kwaadwillende met toegang tot het lokale netwerk kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren met rechten van het slachtoffer.

Windows TCP/IP:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-381497,50Denial-of-Service
CVE-2023-381605,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Themes:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-381468,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows DHCP Server:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-381627,50Denial-of-Service
CVE-2023-381525,30Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2023-368015,30Toegang tot gevoelige gegevens

Microsoft Streaming Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-368027,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Kernel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-381507,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2023-381427,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2023-381417,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2023-381405,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2023-381397,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2023-368035,50Toegang tot gevoelige gegevens

Microsoft Windows Codecs Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-381478,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Scripting:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-368057,00Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows Cloud Files Mini Filter Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-353557,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Common Log File System Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-381447,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2023-381437,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows GDI:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-381617,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2023-368047,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Internet Connection Sharing (ICS):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-381488,80Uitvoeren van willekeurige code
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-35355, CVE-2023-36801, CVE-2023-36802, CVE-2023-36803, CVE-2023-36804, CVE-2023-36805, CVE-2023-38139, CVE-2023-38140, CVE-2023-38141, CVE-2023-38142, CVE-2023-38143, CVE-2023-38144, CVE-2023-38146, CVE-2023-38147, CVE-2023-38148, CVE-2023-38149, CVE-2023-38150, CVE-2023-38152, CVE-2023-38160, CVE-2023-38161, CVE-2023-38162

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 19-09-2023 NCSC-2023-0458  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
19-09-2023
medium
high
NCSC-2023-0458 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Er is Proof-of-Concept-code (PoC) gepubliceerd, waarmee de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-38146 kan worden aangetoond. Deze kwetsbaarheid bevindt zich in de functionaliteit om het thema van Windows te kunnen aanpassen. Eventueel misbruik vereist dat de kwaadwillende het slachtoffer misleidt een malafide .theme-bestand te installeren EN dat het te compromitterende systeem via SMB contact kan maken met een systeem onder controle van de kwaadwillende.

Door de beperkende randvoorwaarden wijzigt de inschaling van dit beveiligingsadvies niet.

  Versie 1.00 12-09-2023 NCSC-2023-0458  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
12-09-2023
medium
high
NCSC-2023-0458 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.