Kwetsbaarheden verholpen in WS_FTP

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 02-10-2023 NCSC-2023-0496  
 
high
high
Signed-PGP →
 
02-10-2023
high
high
NCSC-2023-0496 [1.01] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

 • Cross-Site Request Forgery (XSRF)
 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Manipulatie van gegevens
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • SQL Injection
Omschrijving

Omschrijving

Progress heeft kwetsbaarheden verholpen in WS_FTP. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Cross-Site Request Forgery (XSRF)
 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Manipulatie van gegevens
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • SQL Injection

De ernstigste kwetsbaarheden hebben kenmerk CVE-2023-40044 en CVE-2023-42657 gekregen en stellen een kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te voeren met rechten van de applicatie, of om bestanden te manipuleren (verwijderen, hernoemen, mappen aanmaken en verwijderen) waarvoor de kwaadwillende aanvankelijk niet is geautoriseerd.

Voor uitvoer van code hoeft de kwaadwillende geen voorafgaande authenticatie te hebben. Het is wel noodzakelijk dat de Ad Hoc Transfer module actief is.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Progress WS_FTP

< 8.7.4 < 8.8.2

Oplossingen

Oplossingen

Progress heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in WS_FTP Pro 8.7.4 en 8.8.2. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-27665, CVE-2023-40044, CVE-2023-40045, CVE-2023-40046, CVE-2023-40047, CVE-2023-40048, CVE-2023-40049, CVE-2023-42657

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 30
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 02-10-2023 NCSC-2023-0496  
 
high
high
Signed-PGP →
 
02-10-2023
high
high
NCSC-2023-0496 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Onderzoekers hebben proof-of-concept (PoC) code gepubliceerd waarmee de kwetsbaarheid met het kenmerk CVE-2023-40044 kan worden aangetoond. Daarnaast is er actief misbruik van deze kwetsbaarheid waargenomen. De inschaling van dit beveiligingsadvies wijzigt hiermee naar HIGH/HIGH.

  Versie 1.00 29-09-2023 NCSC-2023-0496  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
29-09-2023
medium
high
NCSC-2023-0496 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.