Kwetsbaarheden verholpen in QlikTech Qlik Sense

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 25-04-2024 NCSC-2023-0621  
 
high
high
Signed-PGP →
 
25-04-2024
high
high
NCSC-2023-0621 [1.01] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

QlikTech heeft kwetsbaarheden verholpen in Qlik Sense Enterprise. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren op het systeem waar Qlik Sense is geïnstalleerd en zo mogelijk dat systeem over te nemen.

Qlik Sense meldt rapporten te hebben ontvangen dat de kwetsbaarheden beperkt en gericht zijn misbruikt bij installaties die vanaf internet bereikbaar zijn.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

QlikTech International QlikSense

Oplossingen

Oplossingen

QlikTech heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in alle ondersteunde versies van Qlik Sense Enterprise. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-41265, CVE-2023-41266, CVE-2023-48365

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

Vanwege actief misbruik in Nederland waarbij financiële schade wordt aangericht opgeschaald naar HIGH

high
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Grootschaling waargenomen 3
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Al meer dan twee maanden 1
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 25-04-2024 NCSC-2023-0621  
 
high
high
Signed-PGP →
 
25-04-2024
high
high
NCSC-2023-0621 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Het NCSC ontvangt rapporten dat de kwetsbaarheden actief worden misbruikt op Nederlandse systemen. Kwaadwillenden gebruiken de kwetsbaarheden om Cactus ransomware in te zetten, welke grote schade aanricht.

De inschaling van dit beveiligingsadvies wordt aangepast naar HIGH/HIGH. Het NCSC adviseert om de updates met spoed in te zetten, indien dit nog niet heeft plaatsgevonden.

  Versie 1.00 30-11-2023 NCSC-2023-0621  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
30-11-2023
medium
high
NCSC-2023-0621 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.