Kwetsbaarheden verholpen in Atlassian producten

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 24-01-2024 NCSC-2024-0018  
 
high
high
Signed-PGP →
 
24-01-2024
high
high
NCSC-2024-0018 [1.03] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Atlassian heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse producten, waaronder Confluence en Jira. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Atlassian Bamboo
Atlassian Bitbucket (vroeger Stash)
Atlassian Confluence
Atlassian Crowd
Atlassian JIRA

Oplossingen

Oplossingen

Atlassian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in de kwetsbare producten. Voor meer informatie, zie [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2017-7957, CVE-2018-10054, CVE-2020-25649, CVE-2020-26217, CVE-2021-40690, CVE-2022-40152, CVE-2022-42252, CVE-2022-4244, CVE-2022-44729, CVE-2023-22526, CVE-2023-22527, CVE-2023-34453, CVE-2023-34454, CVE-2023-34455, CVE-2023-3635, CVE-2023-36478, CVE-2023-39410, CVE-2023-43642, CVE-2023-46589, CVE-2023-5072, CVE-2023-6378, CVE-2023-6481, CVE-2024-21672, CVE-2024-21673, CVE-2024-21674

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 29
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.03 24-01-2024 NCSC-2024-0018  
 
high
high
Signed-PGP →
 
24-01-2024
high
high
NCSC-2024-0018 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Er is Proof-of-Concept-code gepubliceerd waarmee de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2023-22527 kan worden misbruikt. De inschaling van dit beveiligingsadvies wijzigt hiermee naar HIGH/HIGH.

  Versie 1.02 22-01-2024 NCSC-2024-0018  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
22-01-2024
medium
high
NCSC-2024-0018 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Onderzoekers melden een toename in pogingen tot misbruik van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-22527. Deze kwetsbaarheid bevindt zich in oudere versies van Confluence en stelt een kwaadwillende op afstand in staat om willekeurige code uit te voeren. Systemen, draaiend op confluence versie 8.6.2 en 8.7.1 of hoger zijn niet kwetsbaar. [Link]

De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft ongewijzigd MEDIUM/HIGH

  Versie 1.01 16-01-2024 NCSC-2024-0018  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
16-01-2024
medium
high
NCSC-2024-0018 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Atlassian heeft, naast de kwetsbaarheden vermeld in het security bulletin van januari ook een kwetsbaarheid verholpen in oudere versies van Confluence.

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om middels een template-injectie willekeurige code uit te voeren binnen de applicatie. Deze kwetsbaarheid heeft kenmerk CVE-2023-22527 toegekend gekregen en is apart beschreven in een security bulletin. Gebruikers van de recente versies van Confluence (8.6.2 en 8.7.1) zijn niet kwetsbaar voor deze specifieke kwetsbaarheid, maar wel voor de overige kwetsbaarheden in dit beveiligingsadvies.

Het security bulletin is toegevoegd aan dit beveiligingsadvies. De inschaling wijzigt niet en blijft MEDIUM/HIGH

  Versie 1.00 16-01-2024 NCSC-2024-0018  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
16-01-2024
medium
high
NCSC-2024-0018 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.