Kwetsbaarheden verholpen in Aruba Networks ArubaOS

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 16-05-2024 NCSC-2024-0220  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
16-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0220 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor
  • Improper Resource Shutdown or Release
  • Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow')
  • Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection')
Omschrijving

Omschrijving

Aruba Networks heeft kwetsbaarheden verholpen in ArubaOS | Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

Denial-of-Service (DoS)
Manipulatie van gegevens (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Toegang tot systeemgegevens | Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende toegang hebben tot de management interface (PAPI-poort). Het is goed gebruik deze interface niet publiek toegankelijk te hebben, maar af te steunen in een separaat beheer-LAN

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

arubanetworks arubaos

10.4.1 - 10.5.1

Oplossingen

Oplossingen

Aruba Networks heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in ArubaOS 10.6.0.0, 10.5.1.1 en 10.4.1.1. Zie bijgevoegde referentie voor meer informatie:

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-31466, CVE-2024-31467, CVE-2024-31468, CVE-2024-31469, CVE-2024-31470, CVE-2024-31471, CVE-2024-31472, CVE-2024-31473, CVE-2024-31474, CVE-2024-31475, CVE-2024-31476, CVE-2024-31477, CVE-2024-31478, CVE-2024-31479, CVE-2024-31480, CVE-2024-31481, CVE-2024-31482, CVE-2024-31483

  Versie 1.00 16-05-2024 NCSC-2024-0220  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
16-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0220 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.