Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 16-05-2024 NCSC-2024-0221  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
16-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0221 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Use After Free
  • Improper Restriction of Rendered UI Layers or Frames
  • Access of Resource Using Incompatible Type ('Type Confusion')
Omschrijving

Omschrijving

Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Chrome. | Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren met rechten van het slachtoffer, of om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens in de context van de browser. | Van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-4947 geeft Google aan informatie te hebben dat exploitcode gedeeld wordt. Deze exploitcode is (nog) niet publiek beschikbaar, maar het is aannemelijk dat de kwetsbaarheid beperkt en gericht wordt misbruikt.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

chromium_project chromium
google chrome

Oplossingen

Oplossingen

Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Chrome 125.0.6422.60 en 125.0.6422.61. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-4947, CVE-2024-4948, CVE-2024-4949, CVE-2024-4950

  Versie 1.00 16-05-2024 NCSC-2024-0221  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
16-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0221 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.