Kwetsbaarheden verholpen in Adobe FrameMaker

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 16-05-2024 NCSC-2024-0225  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
16-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0225 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Out-of-bounds Read
  • Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow')
  • Out-of-bounds Write
  • Heap-based Buffer Overflow
Omschrijving

Omschrijving

Adobe heeft kwetsbaarheden verholpen in FrameMaker. | Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren met rechten van het slachtoffer, en mogelijk toegang te krijgen tot gevoelige gegevens. Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer misleiden een malafide bestand te openen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

adobe adobe_framemaker

Oplossingen

Oplossingen

Adobe heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in FrameMaker 2020 Update 6 en 2022 Update 4. Voor meer informatie, zie bijgevoegde referenties: | [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-30283, CVE-2024-30286, CVE-2024-30287, CVE-2024-30288, CVE-2024-30289, CVE-2024-30290, CVE-2024-30291, CVE-2024-30292

  Versie 1.00 16-05-2024 NCSC-2024-0225  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
16-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0225 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.