Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Illustrator

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 16-05-2024 NCSC-2024-0227  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
16-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0227 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Out-of-bounds Read
  • Use After Free
  • Out-of-bounds Write
Omschrijving

Omschrijving

Adobe heeft kwetsbaarheden verholpen in Illustrator. | Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren met rechten van het slachtoffer, en mogelijk toegang te krijgen tot gevoelige gegevens. Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer misleiden een malafide bestand te openen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

adobe illustrator
adobe illustrator_2023
adobe illustrator_2024

27.9.0 - 27.9.1 - 27.9.2 - 27.9.3 - 28.0 - 28.1 - 28.2 - 28.3 - 28.4

Oplossingen

Oplossingen

Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Illustrator 28.5 en 27.9.4. Voor meer informatie, zie bijgevoegde referenties: | [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-20791, CVE-2024-20792, CVE-2024-20793

  Versie 1.00 16-05-2024 NCSC-2024-0227  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
16-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0227 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.