Kwetsbaarheden verholpen in SAP producten

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 17-05-2024 NCSC-2024-0228  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
17-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0228 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Unrestricted Upload of File with Dangerous Type
  • Missing Authorization
  • Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer
  • Insecure Storage of Sensitive Information
  • Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection')
  • Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting')
Omschrijving

Omschrijving

SAP heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse producten, zoals NetWeaver, Business Objects, HANA en SAP GUI. | Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

Cross-Site-Scripting (XSS)
Denial-of-Service (DoS)
Manipulatie van gegevens
Omzeilen van authenticatie (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
SQL Injection
Toegang tot gevoelige gegevens

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

sap bank_account_management
sap businessobjects_business_intelligence_platform
sap businessobjects_business_intelligence_platform_webservices_ sap global_label_management sap my_travel_requests sap netweaver_application_server_abap sap netweaver_application_server_abap_and_abap_platform sap replication_server sap ui5

108 - 440 - 430 - 440 - 617 - 600 - 16.0.4 - 758

Oplossingen

Oplossingen

SAP heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in de getroffen producten. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-36364, CVE-2024-4138, CVE-2024-4139, CVE-2024-28165, CVE-2024-32730, CVE-2024-32731, CVE-2024-32733, CVE-2024-33000, CVE-2024-33002, CVE-2024-33004, CVE-2024-33006, CVE-2024-33007, CVE-2024-33008, CVE-2024-33009, CVE-2024-34687

  Versie 1.00 17-05-2024 NCSC-2024-0228  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
17-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0228 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.