Kwetsbaarheid verholpen in QlikSense Enterprise

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 22-05-2024 NCSC-2024-0229  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
22-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0229 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in QlikSense Enterprise. | Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om zichzelf verhoogde rechten toe te kennen en zo mogelijk willekeurige code uitvoeren op het systeem waarop QlikSense is geïnstalleerd. Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende voorafgaande authenticatie hebben op de kwetsbare applicatie.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

qlik qlik_sense

Oplossingen

Oplossingen

QlikSense heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-36077

  Versie 1.00 22-05-2024 NCSC-2024-0229  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
22-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0229 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.