Kwetsbaarheden verholpen in Atlassian producten

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 22-05-2024 NCSC-2024-0231  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
22-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0231 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

 • Incomplete Cleanup
 • URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect')
 • Improper Control of Dynamically-Managed Code Resources
 • Inconsistent Interpretation of HTTP Requests ('HTTP Request/Response Smuggling')
 • Improper Neutralization of Directives in Statically Saved Code ('Static Code Injection')
 • Improper Resource Shutdown or Release
 • Improper Preservation of Permissions
 • Improper Access Control
 • Deserialization of Untrusted Data
 • Improper Input Validation
 • Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection')
 • Uncontrolled Resource Consumption
 • Allocation of Resources Without Limits or Throttling
Omschrijving

Omschrijving

Atlassian heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse producten, zoals Jira, Confluence en Bitbucket. | Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

Cross-Site Request Forgery (XSRF)
Denial-of-Service (DoS)
Omzeilen van authenticatie (Remote) code execution (Administrator/Root rechten) (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
SQL Injection
Toegang tot systeemgegevens

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

atlassian bamboo
atlassian bitbucket
atlassian confluence
atlassian crowd
atlassian jira
atlassian jira_service_management

Oplossingen

Oplossingen

Atlassian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2017-7656, CVE-2017-9735, CVE-2020-10672, CVE-2020-10673, CVE-2020-10968, CVE-2020-10969, CVE-2020-11111, CVE-2020-11112, CVE-2020-11113, CVE-2020-24616, CVE-2020-35728, CVE-2020-36179, CVE-2020-36180, CVE-2020-36181, CVE-2020-36182, CVE-2020-36184, CVE-2020-36188, CVE-2021-28165, CVE-2022-25647, CVE-2022-41966, CVE-2022-42003, CVE-2023-4759, CVE-2023-34396, CVE-2023-41835, CVE-2023-45859, CVE-2024-1597, CVE-2024-21634, CVE-2024-21683, CVE-2024-22257, CVE-2024-22262, CVE-2024-23672, CVE-2024-24549

  Versie 1.00 22-05-2024 NCSC-2024-0231  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
22-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0231 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.