Kwetsbaarheden verholpen in Veeam Backup Enterprise Manager

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 11-06-2024 NCSC-2024-0232  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
11-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0232 [1.01] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor
  • Authentication Bypass by Capture-replay
  • Improper Authentication
Omschrijving

Omschrijving

Veeam heeft kwetsbaarheden verholpen in Backup Enterprise Manager. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om zonder voorafgaande authenticatie toegang te krijgen tot gebruikersaccounts die actief zijn binnen de Enterprise Manager en zo toegang te krijgen tot gevoelige gegevens binnen de context van het overgenomen account, en mogelijk willekeurige code uit te voeren met rechten van het overgenomen account. Ondersoekers hebben Proof-of-Concept-code (PoC) gepubliceerd waarmee de kwetsbaarheid kan worden aangetoond. De werking van de PoC vereist echter dat een kwaadwillende een eigen server in de infrastructuur inbrengt, welke valselijk de Single-Sign-on overneemt, waarmee de kwaadwillende administratorrechten kan krijgen op de web-interface van Backup Enterprise Manager.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

veeam backup_\&_replication

Oplossingen

Oplossingen

Veeam heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-29849, CVE-2024-29850, CVE-2024-29851, CVE-2024-29852

  Versie 1.01 11-06-2024 NCSC-2024-0232  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
11-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0232 [1.01] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Update

Update

Onderzoekers hebben Proof-of-Conceptcode (PoC) gepubliceerd, waarmee de kwetsbaarheid kan worden aangetoond.

  Versie 1.00 22-05-2024 NCSC-2024-0232  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
22-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0232 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.