Kwetsbaarheid verholpen in Github Enterprise Server

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 23-05-2024 NCSC-2024-0234  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
23-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0234 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Incorrect Implementation of Authentication Algorithm
Omschrijving

Omschrijving

Github heeft een kwetsbaarheid verholpen in Github Enterprise Server. | Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om toegang te krijgen tot de Github-omgeving, mogelijk zelfs als administrator. De kwetsbaarheid bevindt zich in de wijze waarop Github SAML-Single-Sign-on verwerkt. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de optionele 'Security Assertions' kan de kwaadwillende zonder voorafgaande authenticatie toegang krijgen tot willekeurige accounts, waaronder die van beheerders. SAML-SSO is standaard niet in gebruik. 'Security Assertions' zijn optioneel en standaard niet geconfigureerd. Bij reguliere installaties, die beide configuratie-opties niet in gebruik hebben, is misbruik niet mogelijk.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

github enterprise_server

3.10.0 - 3.10.1 - 3.10.10 - 3.10.11 - 3.10.2 - 3.10.3 - 3.10.4 - 3.10.5 - 3.10.6 - 3.10.7 - 3.10.8 - 3.10.9 - 3.11.0 - 3.11.1 - 3.11.2 - 3.11.3 - 3.11.4 - 3.11.5 - 3.11.6 - 3.11.7 - 3.11.8 - 3.11.9 - 3.12.0 - 3.12.1 - 3.12.2 - 3.12.3 - 3.9.0 - 3.9.1 - 3.9.10 - 3.9.11 - 3.9.12 - 3.9.13 - 3.9.14 - 3.9.2 - 3.9.3 - 3.9.4 - 3.9.5 - 3.9.6 - 3.9.7 - 3.9.8 - 3.9.9

Oplossingen

Oplossingen

Github heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie [Link] [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-4985

  Versie 1.00 23-05-2024 NCSC-2024-0234  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
23-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0234 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.