Kwetsbaarheid verholpen in Google Chrome

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 27-05-2024 NCSC-2024-0235  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
27-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0235 [1.02] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Access of Resource Using Incompatible Type ('Type Confusion')
Omschrijving

Omschrijving

Google heeft een kwetsbaarheid verholpen in Chrome. | Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige code uit te voeren in de browser van het slachtoffer, en daarmee mogelijk toegang krijgen tot gevoelige gegevens in de context van de browser van het slachtoffer. Google geeft aan meldingen te hebben ontvangen dat de kwetsbaarheid beperkt en gericht wordt misbruikt. Er is (nog) geen publieke exploitcode beschikbaar.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

google chrome

Oplossingen

Oplossingen

Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Chrome 125.0.6422.112 en 125.0.6422.113. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie. [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-5274

  Versie 1.02 27-05-2024 NCSC-2024-0235  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
27-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0235 [1.02] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Update

Update

Referentie toegevoegd

per abuis inschaling aangepast. Weer teruggezet naar uiteindelijke versie.

  Versie 1.01 27-05-2024 NCSC-2024-0235  
 
medium
medium
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
27-05-2024
medium
medium
NCSC-2024-0235 [1.01] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Update

Update

Referenties toegevoegd

  Versie 1.00 27-05-2024 NCSC-2024-0235  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
27-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0235 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.