Kwetsbaarheden verholpen in Solarwinds Platform

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 07-06-2024 NCSC-2024-0239  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
07-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0239 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

 • Concurrent Execution using Shared Resource with Improper Synchronization ('Race Condition')
 • Incorrect Type Conversion or Cast
 • Missing Cryptographic Step
 • Improper Input Validation
 • NULL Pointer Dereference
 • Out-of-bounds Read
 • Covert Timing Channel
 • Incorrect Calculation
 • Permissive Cross-domain Policy with Untrusted Domains
 • Loop with Unreachable Exit Condition ('Infinite Loop')
 • Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting')
 • Use After Free
 • Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection')
 • Integer Overflow or Wraparound
Omschrijving

Omschrijving

Solarwinds heeft kwetsbaarheden verholpen in Solarwinds Platform. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, een command-injection uit te voeren, of om een Cross-Site-Scripting-aanval uit te voeren. Een dergelijke aanval kan leiden tot uitvoer van willekeurige code in de browser van het slachtoffer. Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende voorafgaande authenticatie hebben.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

solarwinds orion_platform
solarwinds solarwinds_platform_
solarwinds_ solarwinds_platform
solarwinds_ solarwinds_platform_

2024.1.1_and_previous_versions - 2024.1.1_and_previous_versions_ - 2024.1.0 - 2024.1.1 - 2024.1.1_and_previous_versions_

Oplossingen

Oplossingen

Solarwinds heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Solarwinds Platform 2024.2 In deze updates zijn tevens kwetsbaarheden verholpen in onderliggende third-party software waar het platform gebruik van maakt. Voor deze kwetsbaarheden zijn eerdere beveiligingsadviezen gepubliceerd. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie. [Link] [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2017-3736, CVE-2018-0732, CVE-2018-0737, CVE-2019-1559, CVE-2020-1971, CVE-2021-3712, CVE-2021-4321, CVE-2021-23840, CVE-2022-0778, CVE-2023-0215, CVE-2023-0286, CVE-2024-28996, CVE-2024-28999, CVE-2024-29004

  Versie 1.00 07-06-2024 NCSC-2024-0239  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
07-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0239 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.