Kwetsbaarheden verholpen in Google Android en Samsung Mobile

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 07-06-2024 NCSC-2024-0240  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
07-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0240 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

 • Incorrect Use of Privileged APIs
 • Improper Export of Android Application Components
 • Buffer Over-read
 • Use After Free
 • Out-of-bounds Write
 • Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor
 • Improper Authentication
 • Improper Access Control
 • Improper Validation of Specified Index, Position, or Offset in Input
 • Selection of Less-Secure Algorithm During Negotiation ('Algorithm Downgrade')
 • Improper Input Validation
 • Out-of-bounds Read
 • Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer
 • Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow')
 • Heap-based Buffer Overflow
Omschrijving

Omschrijving

Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Android.
De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om zich verhoogde rechten toe te kennen, een Denial-of-Service te veroorzaken of toegang te krijgen tot gevoelige gegevens. Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer misleiden een malafide link te openen, of een malafide app te installeren en draaien. In deze updates zijn tevens kwetsbaarheden verholpen in Closed-source componenten van Imagination Technologies, MediaTek en Qualcomm. Google heeft zoals gebruikelijk verder weinig inhoudelijke informatie vrijgegeven.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

mobile_device
mobile_devices

google android
samsung mobile_devices

Oplossingen

Oplossingen

Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Android 12, 13 en 14. Samsung heeft updates uitgebracht om de voor Samsung relevante kwetsbaarheden te verhelpen in Samsung Mobile devices. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie. [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-21266, CVE-2023-43538, CVE-2023-43542, CVE-2023-43551, CVE-2023-43556, CVE-2024-0671, CVE-2024-1065, CVE-2024-20065, CVE-2024-20066, CVE-2024-20067, CVE-2024-20068, CVE-2024-20069, CVE-2024-20873, CVE-2024-20874, CVE-2024-20875, CVE-2024-20876, CVE-2024-20877, CVE-2024-20878, CVE-2024-20879, CVE-2024-20880, CVE-2024-20881, CVE-2024-20882, CVE-2024-20883, CVE-2024-20884, CVE-2024-20885, CVE-2024-23363, CVE-2024-23696, CVE-2024-26926, CVE-2024-31311, CVE-2024-31312, CVE-2024-31313

  Versie 1.00 07-06-2024 NCSC-2024-0240  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
07-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0240 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.