Kwetsbaarheden verholpen in PHP

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 10-06-2024 NCSC-2024-0243  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
10-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0243 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection')
  • Improper Neutralization of Argument Delimiters in a Command ('Argument Injection')
  • Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection')
  • Improper Encoding or Escaping of Output
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in PHP.
Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren met rechten van de applicatie. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-4577 is feitelijk een herintreding van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2012-1823. Deze kwetsbaarheid maakt het mogelijk om willekeurige code uit te voeren met rechten van de applicatie middels Command Injection.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

php php
php_group php

8.1._ - 8.2._ - 8.3._ - 8.1.0 - 8.1.1 - 8.1.10 - 8.1.11 - 8.1.12 - 8.1.13 - 8.1.14 - 8.1.15 - 8.1.16 - 8.1.17 - 8.1.18 - 8.1.19 - 8.1.2 - 8.1.20 - 8.1.21 - 8.1.22 - 8.1.23 - 8.1.24 - 8.1.25 - 8.1.26 - 8.1.27 - 8.1.28 - 8.1.3 - 8.1.4 - 8.1.5 - 8.1.6 - 8.1.7 - 8.1.8 - 8.1.9 - 8.2.0 - 8.2.1 - 8.2.10 - 8.2.11 - 8.2.12 - 8.2.13 - 8.2.14 - 8.2.15 - 8.2.16 - 8.2.17 - 8.2.18 - 8.2.19 - 8.2.2 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.2.5 - 8.2.6 - 8.2.7 - 8.2.8 - 8.2.9 - 8.3.0 - 8.3.1 - 8.3.2 - 8.3.3 - 8.3.4 - 8.3.5 - 8.3.6 - 8.3.7

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van PHP hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in PHP 8.3.8, 8.2.20 en 8.1.29. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie. [Link] [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-1874, CVE-2024-4577, CVE-2024-5458, CVE-2024-5585

  Versie 1.00 10-06-2024 NCSC-2024-0243  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
10-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0243 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.