Kwetsbaarheden verholpen in Schneider Electric Sage RTU systemen

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 11-06-2024 NCSC-2024-0244  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
11-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0244 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal')
  • Out-of-bounds Write
  • Incorrect Default Permissions
  • Unchecked Return Value
  • Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow')
  • Out-of-bounds Read
Omschrijving

Omschrijving

Schneider Electric heeft kwetsbaarheden verholpen in Sage RTU apparatuur. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

Denial-of-Service (DoS)
Manipulatie van gegevens
Omzeilen van authenticatie
Omzeilen van beveiligingsmaatregel (Remote) code execution (Administrator/Root rechten) (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Toegang tot systeemgegevens

Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende toegang hebben tot de productieomgeving. Het is goed gebruik een dergelijke infrastructuur niet publiek toegankelijk te hebben.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies
Oplossingen

Oplossingen

Schneider Electric heeft updates uitgebracht van de firmware om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie. [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-5560, CVE-2024-37036, CVE-2024-37037, CVE-2024-37038, CVE-2024-37039, CVE-2024-37040

  Versie 1.00 11-06-2024 NCSC-2024-0244  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
11-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0244 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.