Kwetsbaarheden verholpen in Trend Micro Apex One

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 11-06-2024 NCSC-2024-0245  
 
medium
medium
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
11-06-2024
medium
medium
NCSC-2024-0245 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Improper Handling of Insufficient Privileges
Omschrijving

Omschrijving

Trend Micro heeft kwetsbaarheden verholpen in Apex One
Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service (DoS) te veroorzaken, of om zich verhoogde rechten toe te kennen en mogelijk willekeurige code uit te voeren op het lokale systeem.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

trend_micro__inc. trend_micro_apex_one
trend_micro__inc. trend_micro_apex_one_as_a_service
trendmicro apex_one

saas_ - 2019__14.0_ - - - - - - - - - 14.0.10349 - 14.0.11789 - 14.0.11960 - 14.0.12105 - 14.0.12518 - 2019 - 2019 - 2019 - 2019 - b1066

Oplossingen

Oplossingen

Trend Micro heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Apex One. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie.

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-36302, CVE-2024-36303, CVE-2024-36304, CVE-2024-36305, CVE-2024-36306, CVE-2024-36307, CVE-2024-37289

  Versie 1.00 11-06-2024 NCSC-2024-0245  
 
medium
medium
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
11-06-2024
medium
medium
NCSC-2024-0245 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.