Kwetsbaarheden verholpen in Siemens producten

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 11-06-2024 NCSC-2024-0246  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
11-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0246 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

 • Cross-Site Request Forgery (CSRF)
 • Acceptance of Extraneous Untrusted Data With Trusted Data
 • Stack-based Buffer Overflow
 • Integer Overflow or Wraparound
 • Incorrect Type Conversion or Cast
 • Improper Check for Unusual or Exceptional Conditions
 • Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection')
 • Double Free
 • Concurrent Execution using Shared Resource with Improper Synchronization ('Race Condition')
 • Integer Underflow (Wrap or Wraparound)
 • Insufficiently Protected Credentials
 • Sensitive Cookie in HTTPS Session Without 'Secure' Attribute
 • Missing Encryption of Sensitive Data
 • Use of Hard-coded Cryptographic Key
 • Exposed Dangerous Method or Function
 • Loop with Unreachable Exit Condition ('Infinite Loop')
 • Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor
 • Use of Insufficiently Random Values
 • Inadequate Encryption Strength
 • Insufficient Granularity of Access Control
 • Improper Authentication
 • Cleartext Transmission of Sensitive Information
 • Out-of-bounds Write
 • Excessive Iteration
 • Write-what-where Condition
 • Uncontrolled Resource Consumption
 • Unsynchronized Access to Shared Data in a Multithreaded Context
 • Improper Control of a Resource Through its Lifetime
 • Use of Weak Hash
 • Improper Control of Generation of Code ('Code Injection')
 • Improper Locking
 • Heap-based Buffer Overflow
 • Inefficient Regular Expression Complexity
 • Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer
 • Missing Cryptographic Step
 • Improper Resource Shutdown or Release
 • Improper Certificate Validation
 • Creation of Temporary File in Directory with Insecure Permissions
 • Improper Input Validation
 • Use After Free
 • Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection')
 • Deadlock
 • Improper Neutralization of Special Elements in Output Used by a Downstream Component ('Injection')
 • Insufficient Session Expiration
 • Improper Privilege Management
 • NULL Pointer Dereference
 • Improper Null Termination
 • Missing Release of Memory after Effective Lifetime
 • Incorrect Conversion between Numeric Types
 • Out-of-bounds Read
Omschrijving

Omschrijving

Siemens heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse producten, zoals SCALANCE, SICAM, Tecnomatix, SITOP en PowerSys. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

Denial-of-Service (DoS)
Manipulatie van gegevens
Omzeilen van beveiligingsmaatregel (Remote) code execution (Administrator/Root rechten) (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Toegang tot systeemgegevens
Verhoogde gebruikersrechten

De kwaadwillende heeft hiervoor toegang nodig tot de productieomgeving. Het is goed gebruik een dergelijke omgeving niet publiek toegankelijk te hebben.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

siemens mendix
siemens simatic
siemens sinec-nms
siemens tecnomatix_plant_simulation
siemens tia_administrator

Oplossingen

Oplossingen

Siemens heeft beveiligingsupdates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor de kwetsbaarheden waar nog geen updates voor zijn, heeft Siemens mitigerende maatregelen gepubliceerd om de risico's zoveel als mogelijk te beperken. Zie de bijgevoegde referenties voor meer informatie. [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-47178, CVE-2022-1015, CVE-2022-2097, CVE-2022-3435, CVE-2022-3545, CVE-2022-3623, CVE-2022-3643, CVE-2022-4304, CVE-2022-4450, CVE-2022-36323, CVE-2022-39189, CVE-2022-40225, CVE-2022-40303, CVE-2022-40304, CVE-2022-41742, CVE-2022-42328, CVE-2022-42329, CVE-2022-44792, CVE-2022-44793, CVE-2022-45886, CVE-2022-45887, CVE-2022-45919, CVE-2022-46144, CVE-2023-0160, CVE-2023-0215, CVE-2023-0286, CVE-2023-0464, CVE-2023-0465, CVE-2023-0466, CVE-2023-1017, CVE-2023-2124, CVE-2023-2269, CVE-2023-3446, CVE-2023-3817, CVE-2023-5678, CVE-2023-21255, CVE-2023-21808, CVE-2023-24895, CVE-2023-24897, CVE-2023-24936, CVE-2023-26552, CVE-2023-26553, CVE-2023-26554, CVE-2023-27321, CVE-2023-28260, CVE-2023-28319, CVE-2023-28484, CVE-2023-29331, CVE-2023-29469, CVE-2023-32032, CVE-2023-33126, CVE-2023-33127, CVE-2023-33128, CVE-2023-33135, CVE-2023-33170, CVE-2023-35390, CVE-2023-35391, CVE-2023-35788, CVE-2023-35823, CVE-2023-35824, CVE-2023-35828, CVE-2023-35829, CVE-2023-36038, CVE-2023-36049, CVE-2023-36435, CVE-2023-36558, CVE-2023-36792, CVE-2023-36793, CVE-2023-36794, CVE-2023-36796, CVE-2023-36799, CVE-2023-38171, CVE-2023-38178, CVE-2023-38180, CVE-2023-38380, CVE-2023-38533, CVE-2023-39615, CVE-2023-41910, CVE-2023-44317, CVE-2023-44318, CVE-2023-44319, CVE-2023-44373, CVE-2023-44374, CVE-2023-44487, CVE-2023-49691, CVE-2023-50763, CVE-2023-52474, CVE-2024-0775, CVE-2024-31484, CVE-2024-33500, CVE-2024-35206, CVE-2024-35207, CVE-2024-35208, CVE-2024-35209, CVE-2024-35210, CVE-2024-35211, CVE-2024-35212, CVE-2024-35292, CVE-2024-35303, CVE-2024-36266

  Versie 1.00 11-06-2024 NCSC-2024-0246  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
11-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0246 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.