Kwetsbaarheden verholpen in SAP producten

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 11-06-2024 NCSC-2024-0247  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
11-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0247 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting')
  • Uncontrolled Resource Consumption
  • Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor
  • Missing Authorization
  • Unrestricted Upload of File with Dangerous Type
Omschrijving

Omschrijving

SAP heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse SAP producten, zoals Business Objects, HANA, CRM en NetWeaver. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

Denial-of-Service (DoS)
Omzeilen van authenticatie
Cross-Site-Scripting (XSS)
Manipulatie van gegevens
Toegang tot gevoelige gegevens

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

sap bw4hana_transformation_and_data_transfer_process
sap crm_webclient_ui
sap document_builder
sap financial_consolidation
sap netweaver_application_server_abap
sap netweaver_as_java
sap student_life_cycle_management
sap_se sap_businessobjects_business_intelligence_platform sap_se sap_bw_4hana_transformation_and_data_transfer_process sap_se sap_crm_webclient_ui sap_se sap_document_builder sap_se sap_financial_consolidation sap_se sap_netweaver_and_abap_platform sap_se sap_netweaver_as_java sap_se sap_s_4hana__manage_incoming_payment_files_ sap_se sap_student_life_cycle_management

430 - 440 - enterprise_420 - 300 - 400 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 796 - dw4core_200 - sap_bw_740 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 701 - 730 - 731 - 746 - 747 - 748 - 800 - 801 - s4fnd_102 - webcuif_700 - 101 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 731 - 746 - 747 - 748 - s4core_100 - s4fnd_102 - sap_bs_fnd_702 - finance_1010 - 2008_1_710 - 740 - st-pi_2008_1_700 - gp-core_7.5 - mmr_server_7.5 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - s4core_102 - 618 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - is-ps-ca_617 - 300 - 400 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 796 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 701 - 730 - 731 - 746 - 747 - 748 - 800 - 801 - 101 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 731 - 746 - 747 - 748 - 1010 - 700 - 710 - 740 - 7.5 - 618 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808

Oplossingen

Oplossingen

SAP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in de kwetsbare producten. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie.

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-28164, CVE-2024-33001, CVE-2024-34683, CVE-2024-34684, CVE-2024-34686, CVE-2024-34688, CVE-2024-34690, CVE-2024-34691, CVE-2024-37176, CVE-2024-37177

  Versie 1.00 11-06-2024 NCSC-2024-0247  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
11-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0247 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.