Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Azure

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 11-06-2024 NCSC-2024-0249  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
11-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0249 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following')
  • Use of Unmaintained Third Party Components
  • Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor
  • Concurrent Execution using Shared Resource with Improper Synchronization ('Race Condition')
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Azure producten. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, of om zich verhoogde rechten toe te kennen en mogelijk handelingen uit te voeren met beheerdersrechten. De ernstigste kwetsbaarheid heeft kenmerk CVE-2024-37325 toegewezen gekregen. Deze kwetsbaarheid bevindt zich in de Data Science Virtual Machines met versies kleiner dan 24.05.24 welke draaien op Linux/Ubuntu. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de gebruikersgegevens van deze VM's achterhalen en inloggen als het slachtoffer. ``` Azure Storage Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-352527.50Denial-of-Service
Azure Monitor:
CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-352547.10Verkrijgen van verhoogde rechten
Azure File Sync:
CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-352534.40Verkrijgen van verhoogde rechten
Azure Data Science Virtual Machines:
CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-373259.80Verkrijgen van verhoogde rechten
Azure SDK:
CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-352555.50Verkrijgen van verhoogde rechten
```

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

microsoft azure_data_science_virtual_machines
microsoft azure_file_sync
microsoft azure_identity_library
microsoft azure_identity_library_for_.net
microsoft azure_identity_library_for_c__
microsoft azure_identity_library_for_java
microsoft azure_identity_library_for_javascript
microsoft azure_identity_library_for_python
microsoft azure_monitor
microsoft azure_storage
microsoft microsoft_authentication_library

1.0.0 - 1.0.0 - 16.0.0 - 17.0.0 - 1.0.0 - 1.0.0 - 1.0.0 - 1.0.0 - 1.0.0 - 1.0.0 - 1.0.0 - 1.0.0 - 1.0.0

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-35252, CVE-2024-35253, CVE-2024-35254, CVE-2024-35255, CVE-2024-37325

  Versie 1.00 11-06-2024 NCSC-2024-0249  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
11-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0249 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.