Kwetsbaarheden verholpen in curl en libcurl

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.05 07-08-2019 NCSC-2018-0987  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
07-08-2019
medium
medium
NCSC-2018-0987 [1.05] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Manipulatie van gegevens
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in curl en libcurl. De kwetsbaarheden maken het mogelijk voor een kwaadwillende om een Denial-of-Service aanval uit te voeren en code uit te voeren onder de rechten van het systeem.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Fedora
Linux
Novell SUSE Linux
OpenSUSE
Red Hat
SUSE Linux Enterprise
Ubuntu

curl
libcurl

>= 7.62.0

Oplossingen

Oplossingen

Debian

Debian heeft updates van curl beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerken CVE-2018-16840 en CVE-2018-16842 te verhelpen in SUSE Linux Enterprise 11-SP4 en 12-SP3. Tevens zijn er updates beschikbaar gesteld om alle kwetsbaarheden in SUSE Linux Enterprise 12-SP4 te verhelpen. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

SUSE Linux Enterprise 11-SP4 [Link]

SUSE Linux Enterprise 12-SP3 [Link]

SUSE Linux Enterprise 12-SP4 [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-16839, CVE-2018-16840, CVE-2018-16842

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.05 07-08-2019 NCSC-2018-0987  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
07-08-2019
medium
medium
NCSC-2018-0987 [1.05] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Red Hat heeft updates uitgegeven om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-16842 te verhelpen in Red Hat Enterprise Linux 7. Zie voor meer informatie de paragraaf "Mogelijke oplossingen".

  Versie 1.04 13-02-2019 NCSC-2018-0987  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
13-02-2019
medium
medium
NCSC-2018-0987 [1.04] Signed-PGP →
Text
Update

Update

De ontwikkelaars van SUSE hebben updates beschikbaar gesteld voor SUSE Linux Enterprise 12-SP4 om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.03 12-11-2018 NCSC-2018-0987  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
12-11-2018
medium
medium
NCSC-2018-0987 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.02 09-11-2018 NCSC-2018-0987  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
09-11-2018
medium
medium
NCSC-2018-0987 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 11.

  Versie 1.01 07-11-2018 NCSC-2018-0987  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
07-11-2018
medium
medium
NCSC-2018-0987 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Fedora heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.00 06-11-2018 NCSC-2018-0987  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
06-11-2018
medium
medium
NCSC-2018-0987 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.