Kwetsbaarheden verholpen in OpenLDAP

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.04 25-09-2019 NCSC-2019-0597  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
25-09-2019
medium
medium
NCSC-2019-0597 [1.04] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in OpenLDAP. De kwetsbaarheden stellen een geauthentiseerde kwaadwillende op afstand in staat een beveiligingsmaatregel te omzeilen en om verhoogde rechten te verkrijgen. De kwetsbaarheden grijpen aan in de SASL-authenticatie en het rootDN-delegatiemechanisme.

De update van OpenSUSE voegt de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2017-17740 toe aan dit beveiligingsadvies.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
OpenSUSE
SUSE
Ubuntu

OpenLDAP

Oplossingen

Oplossingen

Debian

Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

Leap 15.0 [Link]

Leap 15.1 [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om kwetsbaarheden in SUSE 12 te verhelpen. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS en 19.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2017-17740, CVE-2019-13057, CVE-2019-13565

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 21
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Ja, Remote shell
medium
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.04 25-09-2019 NCSC-2019-0597  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
25-09-2019
medium
medium
NCSC-2019-0597 [1.04] Signed-PGP →
Text
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor OpenSUSE LEAP 15.0.

  Versie 1.03 24-09-2019 NCSC-2019-0597  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
24-09-2019
medium
medium
NCSC-2019-0597 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor OpenLDAP.

  Versie 1.02 18-09-2019 NCSC-2019-0597  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
18-09-2019
medium
medium
NCSC-2019-0597 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden in SUSE Linux Enterprise 12 te verhelpen.

  Versie 1.01 19-08-2019 NCSC-2019-0597  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
19-08-2019
medium
medium
NCSC-2019-0597 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenLDAP.

  Versie 1.00 31-07-2019 NCSC-2019-0597  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
31-07-2019
medium
medium
NCSC-2019-0597 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.