Kwetsbaarheid verholpen in Samba

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.04 29-04-2020 NCSC-2019-0684  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
29-04-2020
medium
high
NCSC-2019-0684 [1.04] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Samba. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende die aangelogd is op een Samba-share in staat om bestanden te benaderen op het bestandsysteem van de Samba-server die buiten de Samba-share vallen. Zo zou de kwaadwillende bijvoorbeeld alleen toegang tot het /data/samba/share pad moeten hebben, maar is in staat bestanden op / te benaderen. Hoe de bestanden te benaderen zijn is nog steeds afhankelijk van de bestandspermissies van het bestandssysteem van de Samba-server.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
Fedora
OpenSUSE Red Hat
Ubuntu

Samba Server

Oplossingen

Oplossingen

Samba heeft patches beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen en om mitigerende maatregelen te treffen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Debian

Debian heeft updates van Samba beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie), Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29 en 30. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 29 [Link]

Fedora 30 [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7 & 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Red Hat Enterprise Linux 7 [Link]

Red Hat Enterprise Linux 8 [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-10197

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 21
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.04 29-04-2020 NCSC-2019-0684  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
29-04-2020
medium
high
NCSC-2019-0684 [1.04] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8.

  Versie 1.03 01-04-2020 NCSC-2019-0684  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
01-04-2020
medium
high
NCSC-2019-0684 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Red hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red hat 7 om de kwetsbaarheid in Samba te verhelpen.

  Versie 1.02 19-09-2019 NCSC-2019-0684  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
19-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0684 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Samba.

  Versie 1.01 17-09-2019 NCSC-2019-0684  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
17-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0684 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

OpenSUSE heeft updates vrijgegeven om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.00 04-09-2019 NCSC-2019-0684  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
04-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0684 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.