Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Red Hat Kernel

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 01-10-2019 NCSC-2019-0713  
 
low
high
Signed-PGP →
 
01-10-2019
low
high
NCSC-2019-0713 [1.02] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn meerdere kwetsbaarheden in de Kernel van Red Hat Enterprise Linux verholpen. De kwetsbaarheden maken het voor een kwaadwillende mogelijk om een Denial-of-Service uit te voeren, verhoogde rechten te bemachtigen, toegang te krijgen tot gevoelige gegevens of om mogelijk willekeurige code uit te voeren.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Oracle Enterprise Linux
RedHat Enterprise Linux

Oplossingen

Oplossingen

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

RHEL 7 voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-9500 en CVE-2019-9503 [Link]

RHEL 8 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-19824, CVE-2019-11487, CVE-2019-12817, CVE-2019-3846, CVE-2019-3887, CVE-2019-9500, CVE-2019-9503

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

low
∑ = 18
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 01-10-2019 NCSC-2019-0713  
 
low
high
Signed-PGP →
 
01-10-2019
low
high
NCSC-2019-0713 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor de kernel.

  Versie 1.01 13-09-2019 NCSC-2019-0713  
 
low
high
Signed-PGP →
 
13-09-2019
low
high
NCSC-2019-0713 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Oracle linux heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.00 11-09-2019 NCSC-2019-0713  
 
low
high
Signed-PGP →
 
11-09-2019
low
high
NCSC-2019-0713 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.