Kwetsbaarheid verholpen in Linux kernel

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.05 02-10-2019 NCSC-2019-0723  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
02-10-2019
medium
medium
NCSC-2019-0723 [1.05] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Linux kernel. De kwetsbaarheid bevind zich in de vhost functionaliteit. Wanneer een lokale kwaadwillende op een guest-systeem foutieve buffer-descriptors weet door te geven aan de host terwijl er een virtual-machine-migratie gaande is, kan de kwaadwillende verhoogde rechten verkrijgen op het host-systeem.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Fedora
Oracle Enterprise Linux
RedHat
Ubuntu

Oplossingen

Oplossingen

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

kernel-5.2.17 [Link]

kernel-tools-5.2.17 [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6, 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

RHEL 6 [Link]

RHEL 7 [Link]

RHEL 8 [Link]

redhat-virtualization-host,
redhat-release-virtualization-host [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-14835

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 21
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.05 02-10-2019 NCSC-2019-0723  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
02-10-2019
medium
medium
NCSC-2019-0723 [1.05] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29.

  Versie 1.04 25-09-2019 NCSC-2019-0723  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
25-09-2019
medium
medium
NCSC-2019-0723 [1.04] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux redhat-release-virtualization-host en redhat-virtualization-host.

  Versie 1.03 23-09-2019 NCSC-2019-0723  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
23-09-2019
medium
medium
NCSC-2019-0723 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor de kernel.

  Versie 1.02 23-09-2019 NCSC-2019-0723  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
23-09-2019
medium
medium
NCSC-2019-0723 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
Linux 7 en 8.

  Versie 1.01 19-09-2019 NCSC-2019-0723  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
19-09-2019
medium
medium
NCSC-2019-0723 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. In deze kernel-update zijn ook de minder ernstige kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-15030 en CVE-2019-15031 verholpen. Deze kwetsbaarheden zijn uitsluitend van toepassing op de kernel voor PowerPC

  Versie 1.00 18-09-2019 NCSC-2019-0723  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
18-09-2019
medium
medium
NCSC-2019-0723 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.