Kwetsbaarheden verholpen in Android

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 07-01-2020 NCSC-2019-0779  
 
medium
high
Signed-PGP →  
07-01-2020
medium
high
NCSC-2019-0779 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot systeemgegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Google heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Android.
De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot systeemgegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten

Google heeft over de kwetsbaarheden beperkte publieke informatie verstrekt.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Google Android

RIM Blackberry
RIM Blackberry 7270

Oplossingen

Oplossingen

BlackBerry heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Google heeft updates beschikbaar gesteld voor Android om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-11902, CVE-2018-13916, CVE-2018-19824, CVE-2019-10490, CVE-2019-10513, CVE-2019-10535, CVE-2019-2110, CVE-2019-2114, CVE-2019-2173, CVE-2019-2184, CVE-2019-2185, CVE-2019-2186, CVE-2019-2187, CVE-2019-2215, CVE-2019-2251, CVE-2019-2268, CVE-2019-2271, CVE-2019-2289, CVE-2019-2295, CVE-2019-2303, CVE-2019-2315, CVE-2019-2318, CVE-2019-2329, CVE-2019-2335, CVE-2019-2336, CVE-2019-2339

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.02 07-01-2020 NCSC-2019-0779  
 
medium
high
Signed-PGP →  
07-01-2020
medium
high
NCSC-2019-0779 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Google en Trend Micro maken melding dat de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-2215 actief misbruikt is. De malafide apps 'Camero', 'FileCrypt Manager' en 'callCam' zijn tijdelijk beschikbaar geweest op de Google Play Store, maar inmiddels verwijderd. Het is aannemelijk dat nieuwe malafide apps beschikbaar komen, of dat de kwetsbaarheid op andere manieren zal worden misbruikt.
De inschaling van dit beveiligingsadvies is hierom aangepast naar MEDIUM/HIGH.

  Versie 1.01 31-10-2019 NCSC-2019-0779  
 
low
high
Signed-PGP →  
31-10-2019
low
high
NCSC-2019-0779 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

BlackBerry heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-19824, CVE-2019-2114, CVE-2019-2173, CVE-2019-2184, CVE-2019-2185, CVE-2019-2186, CVE-2019-2187, CVE-2019-2215, CVE-2019-2251, CVE-2019-2268, CVE-2019-2271, CVE-2019-2289, CVE-2019-2303, CVE-2019-2315, CVE-2019-2335, CVE-2019-10513 en CVE-2019-10535 te verhelpen.

  Versie 1.00 08-10-2019 NCSC-2019-0779  
 
low
high
Signed-PGP →  
08-10-2019
low
high
NCSC-2019-0779 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.