Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.05 29-05-2020 NCSC-2020-0038  
 
medium
high
Signed-PGP →  
29-05-2020
medium
high
NCSC-2020-0038 [1.05] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om toegang tot gevoelige informatie te verkrijgen. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-1563 heeft een CVSS v3 score van 5.3 het betreft hier een Bleichenbacher padding oracle kwetsbaarheid.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ubuntu Linux
OpenSUSE
Red Hat Desktop
Red Hat Enterprise Linux
Red Hat Linux
SUSE Linux Enterprise

HP NonStop Server
IBM MQ (voorheen WebSphere MQ)
IBM Tivoli Common Reporting
OpenSSL OpenSSL

Oplossingen

Oplossingen

IBM

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-1551 te verhelpen in WebSphere MQ V5.3 for HP NonStop Server. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-1551 te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

Leap 15.1, CVE-2019-1551 [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

SUSE 12 [Link]

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-1547, CVE-2019-1549 en CVE-2019-1563 te verhelpen in Cognos Business Intelligence. Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-1547, CVE-2019-1549, CVE-2019-1551, CVE-2019-1563

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 21
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.05 29-05-2020 NCSC-2020-0038  
 
medium
high
Signed-PGP →  
29-05-2020
medium
high
NCSC-2020-0038 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.04 07-05-2020 NCSC-2020-0038  
 
medium
high
Signed-PGP →  
07-05-2020
medium
high
NCSC-2020-0038 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-1551 te verhelpen in WebSphere MQ V5.3 for HP NonStop Server.

  Versie 1.03 29-04-2020 NCSC-2020-0038  
 
medium
high
Signed-PGP →  
29-04-2020
medium
high
NCSC-2020-0038 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8.

  Versie 1.02 20-03-2020 NCSC-2020-0038  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-03-2020
medium
high
NCSC-2020-0038 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-1547, CVE-2019-1549 en CVE-2019-1563 te verhelpen in Cognos Business Intelligence welk onderdeel is van Tivoli Common Reporting.

  Versie 1.01 16-01-2020 NCSC-2020-0038  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-01-2020
medium
high
NCSC-2020-0038 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-1551 in OpenSSL.

  Versie 1.00 15-01-2020 NCSC-2020-0038  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-01-2020
medium
high
NCSC-2020-0038 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.