Kwetsbaarheden verholpen in SpamAssassin

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 05-11-2020 NCSC-2020-0084  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
05-11-2020
medium
medium
NCSC-2020-0084 [1.03] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in SpamAssassin. De kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat willekeurige code uit te voeren onder rechten van de applicatie. De aanval op afstand is aanzienlijk moeilijker uit te voeren dan een lokale aanval. De aanval vindt plaats door aan een rule-configuration (.cf) bestand malafide code toe te voegen.

SpamAssasin stelt de volgende maatregelen voor ter mitigatie:

  • Gebruik geen rulesets van derde partijen
  • Gebruik geen sa-compile
  • Draai SpamAssasin niet onder een account met verhoogde rechten
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ubuntu
OpenSUSE
Red Hat

Apache Software Foundation SpamAssassin

< 3.4.4

Oplossingen

Oplossingen

SpamAssasin heeft een nieuwe versie uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Debian

Debian heeft updates van spamassasin beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8 voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-1930 en CVE-2020-1931. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-1930, CVE-2020-1931

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.03 05-11-2020 NCSC-2020-0084  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
05-11-2020
medium
medium
NCSC-2020-0084 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor SpamAssasin.

  Versie 1.02 06-04-2020 NCSC-2020-0084  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
06-04-2020
medium
medium
NCSC-2020-0084 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. in deze update is ook de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-11805 verholpen. Deze is eerder beschreven in beveiligingsadvies NCSC-2019-0970.

  Versie 1.01 05-02-2020 NCSC-2020-0084  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
05-02-2020
medium
medium
NCSC-2020-0084 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden in
SpamAssasin te verhelpen.

  Versie 1.00 03-02-2020 NCSC-2020-0084  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
03-02-2020
medium
medium
NCSC-2020-0084 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.