Kwetsbaarheden verholpen in Firefox, Firefox ESR en Thunderbird

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.07 27-02-2020 NCSC-2020-0112  
 
medium
high
Signed-PGP →  
27-02-2020
medium
high
NCSC-2020-0112 [1.07] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade: * Denial-of-Service (DoS) * (Remote) code execution (Gebruikersrechten) * Toegang tot gevoelige gegevens * Toegang tot systeemgegevens

Onder de verzameling kwetsbaarheden heeft Mozilla enkelen aangeduid als 'high' maar geen enkele als 'critical'.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Canonical Ubuntu Linux
CentOS
Debian Linux
OpenSUSE OpenSUSE
Oracle Enterprise Linux
RedHat Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise

Mozilla Firefox
Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
Mozilla Thunderbird

Oplossingen

Oplossingen

Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

Firefox [Link]

Firefox ESR [Link]

Thunderbird [Link]

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:

CentOS 6 [Link]

CentOS 7 [Link]

Debian

Debian heeft updates van firefox-esr beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-6796, CVE-2020-6798 en CVE-2020-6800 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6, 7 en 8 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

RHEL 6 [Link]

RHEL 7 [Link]

RHEL 8 [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor SUSE 12 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-6796, CVE-2020-6797, CVE-2020-6798, CVE-2020-6799 en CVE-2020-6800 te verhelpen. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-6796, CVE-2020-6798, CVE-2020-6800 en CVE-2020-6801 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

Ubuntu 16.04 LTS [Link]

Ubuntu 18.04 LTS en 19.10 [Link]

Ubuntu 18.04 LTS en 19.10 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-6792, CVE-2020-6793, CVE-2020-6794, CVE-2020-6795, CVE-2020-6796, CVE-2020-6797, CVE-2020-6798, CVE-2020-6799, CVE-2020-6800, CVE-2020-6801

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 21
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.07 27-02-2020 NCSC-2020-0112  
 
medium
high
Signed-PGP →  
27-02-2020
medium
high
NCSC-2020-0112 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

Centos heeft updates beschikbaar gesteld voor Centos 6 en CentOS 7 om meerdere kwetsbaarheden in thunderbird te verhelpen.

  Versie 1.06 26-02-2020 NCSC-2020-0112  
 
medium
high
Signed-PGP →  
26-02-2020
medium
high
NCSC-2020-0112 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04. Verder geeft Canonical aan dat de eerdere update voor Ubuntu 18.04 & Ubuntu 19.10 LTS problemen geeft.

  Versie 1.05 26-02-2020 NCSC-2020-0112  
 
medium
high
Signed-PGP →  
26-02-2020
medium
high
NCSC-2020-0112 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle heeft voor de thunderbird kwetsbaarheden met CVE-2020-6798, CVE-2020-6795, CVE-2020-6800, CVE-2020-6792, CVE-2020-6793 en CVE-2020-6794 updates vrijgegeven voor Oracle Linux 7

  Versie 1.04 21-02-2020 NCSC-2020-0112  
 
medium
high
Signed-PGP →  
21-02-2020
medium
high
NCSC-2020-0112 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-6793, CVE-2020-6794, CVE-2020-6795, CVE-2020-6798 en CVE-2020-6792, CVE-2020-6800 te verhelpen in Thunderbird.

  Versie 1.03 18-02-2020 NCSC-2020-0112  
 
medium
high
Signed-PGP →  
18-02-2020
medium
high
NCSC-2020-0112 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor openSUSE Leap 15.1 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-6792, CVE-2020-6793, CVE-2020-6794, CVE-2020-6795, CVE-2020-6797, CVE-2020-6798 en CVE-2020-6800 te verhelpen in Mozilla Thunderbird.

  Versie 1.02 18-02-2020 NCSC-2020-0112  
 
medium
high
Signed-PGP →  
18-02-2020
medium
high
NCSC-2020-0112 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat en SUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden in Mozilla Firefox te verhelpen.

  Versie 1.01 14-02-2020 NCSC-2020-0112  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-02-2020
medium
high
NCSC-2020-0112 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Debian en Ubuntu hebben updates beschikbaar gesteld voor Firefox ESR.

  Versie 1.00 11-02-2020 NCSC-2020-0112  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-02-2020
medium
high
NCSC-2020-0112 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.