Kwetsbaarheden verholpen in PHP

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.04 06-07-2020 NCSC-2020-0120  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
06-07-2020
medium
medium
NCSC-2020-0120 [1.04] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in PHP. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op afstand in de gelegenheid een Denial-of-Service te veroorzaken of om mogelijk systeeminformatie te verkrijgen.

De advisory van OpenSUSE voegt kwetsbaarheden toe met kenmerk CVE-2020-7062 en CVE-2020-7063. Deze toevoeging brengt geen verandering van inschaling teweeg.

De advisory van Ubuntu (april) voegt de kwetsbaarheden toe met kenmerk CVE-2020-7064, CVE-2020-7065 en CVE-2020-7066. Deze toevoeging brengt geen verandering van inschaling teweeg.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
OpenSUSE
Ubuntu

PHP

< 7.2.27 < 7.3.14 < 7.4.2

Oplossingen

Oplossingen

PHP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

Version 7.2.x [Link]

Version 7.3.x [Link]

Version 7.4.x [Link]

Debian

Debian heeft updates van php7.0 en php7.3 beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) en updates voor php7.0 voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. Tevens is in de update voor Debian 9.0 (Stretch) de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-11048 verholpen. Deze is eerder beschreven in beveiligingsadvies NCSC-2020-0499. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

PHP 7.3 [Link]

PHP 7.0 [Link] [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

Februari [Link]

April [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-7059, CVE-2020-7060, CVE-2020-7062, CVE-2020-7063, CVE-2020-7064, CVE-2020-7065, CVE-2020-7066

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.04 06-07-2020 NCSC-2020-0120  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
06-07-2020
medium
medium
NCSC-2020-0120 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.03 16-04-2020 NCSC-2020-0120  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
16-04-2020
medium
medium
NCSC-2020-0120 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor PHP.

  Versie 1.02 16-03-2020 NCSC-2020-0120  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
16-03-2020
medium
medium
NCSC-2020-0120 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor PHP.

  Versie 1.01 19-02-2020 NCSC-2020-0120  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
19-02-2020
medium
medium
NCSC-2020-0120 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor PHP 7.3 om de kwetsbaarheden te verhelpen. Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor PHP 7.0 en PHP 7.3 om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.00 12-02-2020 NCSC-2020-0120  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
12-02-2020
medium
medium
NCSC-2020-0120 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.