Kwetsbaarheden verholpen in Firefox, Firefox ESR en Thunderbird

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 14-04-2020 NCSC-2020-0259  
 
high
medium
Signed-PGP →  
14-04-2020
high
medium
NCSC-2020-0259 [1.03] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Mozilla heeft twee kwetsbaarheden verholpen in Firefox,Firefox ESR en Thunderbird. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren met rechten van de gebruiker. De kwaadwillende moet hiervoor wel de gebruiker verleiden een malafide website te bezoeken.

Op het moment van publiceren zijn er nog weinig details bekend gemaakt. Mozilla geeft wel aan dat deze kwetsbaarheden actief worden misbruikt in gerichte aanvallen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
OpenSUSE
Ubuntu

Mozilla Firefox
Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
Mozilla Thunderbird

< 74.0.1 < 68.6.1 (ESR) < 68.7.0 (Thunderbird)

Oplossingen

Oplossingen

Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Firefox 74.0.1, Firefox ESR 68.6.1 en Thunderbird 68.7.0. Voor meer informatie, zie:

Firefox 74.0.1 en Firefox ESR 68.6.1 [Link]

Thunderbird 68.7.0 [Link]

Debian

Debian heeft updates van firefox-esr beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te
verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
kunt u vinden op [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen in Firefox. U
kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-6819, CVE-2020-6820

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 28
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.03 14-04-2020 NCSC-2020-0259  
 
high
medium
Signed-PGP →  
14-04-2020
high
medium
NCSC-2020-0259 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
in Thunderbird.

  Versie 1.02 06-04-2020 NCSC-2020-0259  
 
high
medium
Signed-PGP →  
06-04-2020
high
medium
NCSC-2020-0259 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden in Firefox te verhelpen.

  Versie 1.01 06-04-2020 NCSC-2020-0259  
 
high
medium
Signed-PGP →  
06-04-2020
high
medium
NCSC-2020-0259 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Er zijn updates uitgebracht voor Debian 9 en 10 en voor Ubuntu 18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheden in Firefox te verhelpen.

  Versie 1.00 03-04-2020 NCSC-2020-0259  
 
high
medium
Signed-PGP →  
03-04-2020
high
medium
NCSC-2020-0259 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.