Kwetsbaarheden verholpen in BIND

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.06 24-08-2020 NCSC-2020-0409  
 
high
high
Signed-PGP →  
24-08-2020
high
high
NCSC-2020-0409 [1.06] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

BIND heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen die een kwaadwillende mogelijk in staat stellen een Denial-of-Service (DoS) te veroorzaken.

Een DoS-aanval waarbij misbruik wordt gemaakt van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-8617, is gericht op DNS clients. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-8616 betreft een nieuwe methode voor het uitvoeren van DNS amplification-attacks. Een kwaadwillende kan deze methode gebruiken voor het veroorzaken van een DoS op authoritative DNS-servers. Voor meer informatie over de principes achter deze nieuwe methodiek, zie [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

CentOS
Debian
IBM AIX
Oracle Linux
Red Hat Enterprise Linux

F5 BIG-IP (BigIP)
F5 BIG-IQ Centralized Management
ISC BIND

Oplossingen

Oplossingen

ISC heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in BIND 9.11.19, 9.11.19-S1, 9.14.12 en 9.16.3. Voor meer informatie, zie:

CVE-2020-8616 [Link]

CVE-2020-8617 [Link]

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van bind9 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om bovenstaande kwetsbaarheden te
verhelpen. Tevens verhelpen de updates de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-6477. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

F5

F5 heeft mitigerende maatregelen beschikbaar gesteld voor BIG-IP en BIG-IQ om de kans voor misbruik van de kwetsbaarheden te verkleinen. Meer informatie vindt u op:

CVE-2020-8616 [Link]

CVE-2020-8617 [Link]

IBM

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in IBM AIX. Meer informatie [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Oracle Linux 6 [Link]

Oracle Linux 7 [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6, 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

RHEL6 [Link]

RHEL7 [Link]

RHEL8 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-8616, CVE-2020-8617

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 30
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.06 24-08-2020 NCSC-2020-0409  
 
high
high
Signed-PGP →  
24-08-2020
high
high
NCSC-2020-0409 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor AIX.

  Versie 1.05 04-06-2020 NCSC-2020-0409  
 
high
high
Signed-PGP →  
04-06-2020
high
high
NCSC-2020-0409 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle en Red Hat hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden in BIND te verhelpen voor Oracle Linux 6 en Red Hat Enterprise Linux Server 6.

  Versie 1.04 02-06-2020 NCSC-2020-0409  
 
high
high
Signed-PGP →  
02-06-2020
high
high
NCSC-2020-0409 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

CentOS, Oracle Linux en Red Hat hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in BIND. F5 heeft mitigerende maatregelen beschikbaar gesteld voor BIG-IP en BIG-IQ om de kans voor misbruik van de kwetsbaarheden te verkleinen.

  Versie 1.03 29-05-2020 NCSC-2020-0409  
 
high
high
Signed-PGP →  
29-05-2020
high
high
NCSC-2020-0409 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

De werking van de Proof-of-Concept is door het NCSC geverifieerd.

Daarnaast heeft Red Hat updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8 om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.02 27-05-2020 NCSC-2020-0409  
 
high
high
Signed-PGP →  
27-05-2020
high
high
NCSC-2020-0409 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-8617 is een Proof-of-Concept verschenen. De inschaling van deze kwetsbaarheid wijzigt daardoor van Medium/High naar High/High.

  Versie 1.01 20-05-2020 NCSC-2020-0409  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-05-2020
medium
high
NCSC-2020-0409 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in Debian 9.0 (Strech) en 10.0 (Buster).

  Versie 1.00 20-05-2020 NCSC-2020-0409  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-05-2020
medium
high
NCSC-2020-0409 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.