Kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.07 16-03-2021 NCSC-2020-1015  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-03-2021
medium
high
NCSC-2020-1015 [1.07] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL. Wanneer een kwaadwillende op afstand een malafide certificaat en een malafide certificate-revocation-list weet aan te bieden aan een ssl-server of ssl-client kan daarmee een Denial-of-Service worden veroorzaakt.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
FreeBSD
OpenSUSE
Oracle Linux
Red Hat
SUSE

Netapp Firmware Clustered Data ONTAP (cDOT)
Netapp Netapp Storage
Netapp ONTAP
OpenSSL OpenSSL

Oplossingen

Oplossingen

OpenSSL heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden in de onderstaande tekst [Link]

Debian

Debian heeft updates van openssl beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSSL. Meer informatie over deze updates [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1 & 15.2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

15.1 [Link]

15.2 [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Oracle Linux 7 [Link]

Oracle Linux 8 [Link]

NetApp

NetApp heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

SUSE 12-SP5 [Link]

SUSE 15-SP1 [Link]

SUSE 15-SP2 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-1971

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.07 16-03-2021 NCSC-2020-1015  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-03-2021
medium
high
NCSC-2020-1015 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

NetApp heeft updates uitgebracht voor ONTAP en Clustered Data ONTAP om de kwetsbaarheid te verhelpen en heeft het oorspronkelijke beveiligingsadvies bijgewerkt.

  Versie 1.06 08-01-2021 NCSC-2020-1015  
 
medium
high
Signed-PGP →  
08-01-2021
medium
high
NCSC-2020-1015 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

NetApp heeft updates beschikbaar gesteld voor OpenSSL.

  Versie 1.05 17-12-2020 NCSC-2020-1015  
 
medium
high
Signed-PGP →  
17-12-2020
medium
high
NCSC-2020-1015 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor OpenSSL.

  Versie 1.04 16-12-2020 NCSC-2020-1015  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-12-2020
medium
high
NCSC-2020-1015 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor OpenSSL.

  Versie 1.03 15-12-2020 NCSC-2020-1015  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-12-2020
medium
high
NCSC-2020-1015 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor OpenSSL.

  Versie 1.02 11-12-2020 NCSC-2020-1015  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-12-2020
medium
high
NCSC-2020-1015 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE en openSUSE hebben updates beschikbaar gesteld voor OpenSSL.

  Versie 1.01 10-12-2020 NCSC-2020-1015  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-12-2020
medium
high
NCSC-2020-1015 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSSL.

  Versie 1.00 10-12-2020 NCSC-2020-1015  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-12-2020
medium
high
NCSC-2020-1015 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.