Kwetsbaarheden verholpen in Apache Tomcat

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.05 22-02-2021 NCSC-2020-1020  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
22-02-2021
medium
medium
NCSC-2020-1020 [1.05] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Netapp Snap Creator Framework bevat Apache Tomcat. Apache Tomcat-versies 7.0.0 t/m 7.0.106, 8.5.1 t/m 8.5.59, 9.0.0.M5 t/m 9.0.39 en 10.0.0-M1 t/m 10.0.0-M9 zijn vatbaar voor een kwetsbaarheid die, wanneer succesvol misbruikt, kan leiden tot het vrijgeven van gevoelige informatie, dan wel het omzeilen van beveiligingsmaatregelen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
OpenSUSE
SUSE Linux Enterprise

Apache Software Foundation Tomcat
Netapp Snap Creator Framework

Oplossingen

Oplossingen

Apache Software Foundation heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Tomcat. Voor meer informatie, zie [Link] [Link]

Debian

Debian heeft updates van tomcat9 beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-17527 te verhelpen. Daarnaast is de soortgelijke kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-13943 verholpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Netapp

Netapp heeft een update uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

CVE-2020-17527 [Link]

CVE-2021-24122 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-17527, CVE-2021-24122

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.05 22-02-2021 NCSC-2020-1020  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
22-02-2021
medium
medium
NCSC-2020-1020 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-24122 te verhelpen in SUSE 12.

  Versie 1.04 25-01-2021 NCSC-2020-1020  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
25-01-2021
medium
medium
NCSC-2020-1020 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates van tomcat9 beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-17527 te verhelpen. Daarnaast heeft Debian een soortgelijke kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-13943 verholpen.

  Versie 1.03 18-01-2021 NCSC-2020-1020  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
18-01-2021
medium
medium
NCSC-2020-1020 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

De advisory van Apache voegt een kwetsbaarheid toe met kenmerk CVE-2021-24122. Tomcat 7 blijkt ook kwetsbaar en is daarom toegevoegd aan de lijst met kwetsbare versies. Deze toevoeging brengt geen verandering van inschaling teweeg.

  Versie 1.02 11-01-2021 NCSC-2020-1020  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
11-01-2021
medium
medium
NCSC-2020-1020 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Tomcat.

  Versie 1.01 06-01-2021 NCSC-2020-1020  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
06-01-2021
medium
medium
NCSC-2020-1020 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Tomcat.

  Versie 1.00 11-12-2020 NCSC-2020-1020  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
11-12-2020
medium
medium
NCSC-2020-1020 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.