Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.06 16-07-2021 NCSC-2021-0259  
 
high
high
Signed-PGP →  
16-07-2021
high
high
NCSC-2021-0259 [1.06] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Spoofing
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn twee kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL.

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3449 mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken. Hiertoe dient een speciaal geprepareerd "renegotiation ClientHello" bericht verstuurd te worden van een client naar een server die gebruik maakt van OpenSSL. De server is enkel kwetsbaar wanneer deze is geconfigureerd om gebruik te maken van TLSv1.2 in combinatie met "renegotiation", dit is de standaard configuratie.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3450 stelt een kwaadwillende in staat om extra verificatie stappen van Certificate Authority (CA) certificaten over te slaan wanneer de applicatie gebruik maakt van de X509_V_FLAG_X509_STRICT functionaliteit. Dit kan er toe leiden dat een malafide certificaat onterecht wordt geaccepteerd door een server of client. Deze X509_V_FLAG_X509_STRICT functionaliteit is niet standaard geconfigureerd. Enkel OpenSSL versies 1.1.1h en nieuwer zijn vatbaar voor deze kwetsbaarheid.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Canonical Ubuntu Linux
Debian Linux
Fedora Project Fedora
FreeBSD FreeBSD
OpenSUSE OpenSUSE
Oracle Enterprise Linux
Oracle Linux (zie Oracle enterprise Linux)
RedHat Red Hat Enterprise Linux
RedHat Red Hat Linux
SUSE Linux Enterprise

Cisco IP Phone
Cisco Router
IBM Integration bus
OpenSSL
Project OpenSSL
Python
SonicWall
Tenable Nessus < 8.13.1

Oplossingen

Oplossingen

OpenSSL heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSSL. Voor meer informatie, zie [Link]

Uit eigen onderzoek van het NCSC is gebleken dat CVE-2021-3449 gemitigeerd kan worden door 'secure renegotiation' uit te schakelen. Dit heeft echter als negatieve gevolg dat 'insecure renegotiation' daarmee als enige variant overblijft. Het gebruik van 'insecure renegotiation' wordt door het NCSC afgeraden, zoals beschreven in onze ICT-beveiligingsrichtlijnen voor Transport Layer Security (TLS) [Link]

Bij het NCSC is op dit moment voor CVE-2021-3450 geen mitigerende maatregel bekend, anders dan het installeren van de patch.

Cisco

Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in verschillende producten, waaronder IP Conference Phone en SD-WAN netwerkapparatuur. Voor een groot aantal producten wordt nog onderzocht of ze vatbaar zijn voor een van de kwetsbaarheden die in deze advisory worden geschreven. Voor meer informatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 33. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSSL. Meer informatie over deze updates [Link]

IBM

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's [Link] [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3449 te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Python

Python heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

Python 3.9.3 and 3.8.9 [Link]

Python 3.9.4 hotfix [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

SonicWall

SonicWall heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in SMA100 10.2.0.x, SonicOS(Gen7) 7.0.1 & Capture Client 3.5. Voor meer informatie, zie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3449 te verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Tenable

Tenable heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Nessus. Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheid met CVE kenmerk CVE-2021-3449 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-3449, CVE-2021-3450

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 28
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.06 16-07-2021 NCSC-2021-0259  
 
high
high
Signed-PGP →  
16-07-2021
high
high
NCSC-2021-0259 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

SonicWall heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in de SMA100 serie, SonicOS en de VPN Client.

  Versie 1.05 29-06-2021 NCSC-2021-0259  
 
high
high
Signed-PGP →  
29-06-2021
high
high
NCSC-2021-0259 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor OpenSSL.

  Versie 1.04 06-04-2021 NCSC-2021-0259  
 
high
high
Signed-PGP →  
06-04-2021
high
high
NCSC-2021-0259 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Tenable heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Nessus. Python heeft updates uitgebracht.

  Versie 1.03 30-03-2021 NCSC-2021-0259  
 
high
high
Signed-PGP →  
30-03-2021
high
high
NCSC-2021-0259 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat en Oracle hebben updates beschikbaar gesteld voor respectievelijk Red Hat Enterprise Linux 8 en Oracle Linux 8 om de kwetsbaarheden te verhelpen. Daarnaast heeft Cisco updates beschikbaar gesteld voor onder andere IP Conference Phone en SD-WAN netwerkapparatuur. Cisco is nog aan het onderzoeken welke andere van zijn producten vatbaar zijn voor de in deze advisory beschreven kwetsbaarheden.

  Versie 1.02 26-03-2021 NCSC-2021-0259  
 
high
high
Signed-PGP →  
26-03-2021
high
high
NCSC-2021-0259 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Er is extra duiding toegevoegd over het uitschakelen van "secure renegotiation" om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3449 te mitigeren.

  Versie 1.01 26-03-2021 NCSC-2021-0259  
 
high
high
Signed-PGP →  
26-03-2021
high
high
NCSC-2021-0259 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Debian, FreeBSD, OpenSUSE, SUSE en Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met CVE kenmerk CVE-2021-3449 te verhelpen.

Er is proof-of-concept code beschikbaar gemaakt om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3449 uit te buiten. De kansinschaling van dit beveiligingsadvies wordt hiermee High/High.

  Versie 1.00 25-03-2021 NCSC-2021-0259  
 
medium
high
Signed-PGP →  
25-03-2021
medium
high
NCSC-2021-0259 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.