Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.05 03-05-2021 NCSC-2021-0351  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
03-05-2021
medium
medium
NCSC-2021-0351 [1.05] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Manipulatie van gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java. De kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat systeemgegevens te verkrijgen.

------------------.------.------------------------------------- | CVE-ID | CVSS | Vector |

CVE-2021-21615.9AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N
CVE-2021-21635.3AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N
------------------'------'-------------------------------------

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
Fedora
Oracle Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise
Ubuntu

Oracle Java

Oplossingen

Oplossingen

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van openjdk-11 beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-2161 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 32, 33 en 34. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 32 [Link] [Link]

Fedora 33 [Link] [Link]

Fedora 34 [Link] [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 en 8 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-2163 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Oracle Linux 7 [Link] [Link]

Oracle Linux 8 [Link] [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-2163 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-2161, CVE-2021-2163

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.05 03-05-2021 NCSC-2021-0351  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
03-05-2021
medium
medium
NCSC-2021-0351 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.04 30-04-2021 NCSC-2021-0351  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
30-04-2021
medium
medium
NCSC-2021-0351 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.03 28-04-2021 NCSC-2021-0351  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
28-04-2021
medium
medium
NCSC-2021-0351 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-2163 te verhelpen.

  Versie 1.02 26-04-2021 NCSC-2021-0351  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
26-04-2021
medium
medium
NCSC-2021-0351 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Verder heeft Debian updates uitgebracht om de de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-2161 te verhelpen.

  Versie 1.01 22-04-2021 NCSC-2021-0351  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
22-04-2021
medium
medium
NCSC-2021-0351 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 en 8 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-2163 te verhelpen.

  Versie 1.00 21-04-2021 NCSC-2021-0351  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
21-04-2021
medium
medium
NCSC-2021-0351 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.