Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 31-08-2021 NCSC-2021-0608  
 
high
high
Signed-PGP →  
31-08-2021
high
high
NCSC-2021-0608 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange. Microsoft geeft aan dat de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-34523 en CVE-2021-34473 reeds stilzwijgend in de updates van april 2021 zijn verholpen, maar heeft dit nu publiek gemaakt. Voor meerdere van onderstaande kwetsbaarheden zijn de volledige technische details beschikbaar.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per CVE en de impact:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-311967,20Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-312067,60Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-345239,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-344739,10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-337667,30Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-337688,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-344708,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Op 5 augustus 2021 heeft een onderzoeker een presentatie gegeven op de BlackHat security-conferentie over een aanval die uit te voeren is door het gecombineerd misbruiken van de kwetsbaarheden met kenmerken CVE-2021-31207, CVE-2021-34473 en CVE-2021-34523. Deze aanval heeft de naam ProxyShell gekregen (niet te verwarren met ProxyLogon, een vergelijkbare aanvalsvector van dezelfde onderzoeker, NCSC-2021-0200). Bij een geslaagde aanval verkrijgt de aanvaller controle over de kwetsbare Exchange server.

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-33766 is op 30 augustus door Zero Day Initiative (ZDI) een blogpost gepubliceerd met technische details over hoe de kwetsbaarheid kan worden misbruikt. ZDI beschrijft een voorbeeld waarbij een kwaadwillende e-mails van een Exchange-gebruiker buit kan maken. De kwetsbaarheid heeft de naam ProxyToken gekregen.

Verschillende partijen melden dat ProxyShell actief wordt misbruikt. De inschaling van dit beveiligingsadvies is HIGH/HIGH.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Exchange

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

Blogposts

ProxyLogon [Link]

ProxyOracle [Link]

ProxyShell [Link]

ProxyToken [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-31196, CVE-2021-31206, CVE-2021-33766, CVE-2021-33768, CVE-2021-34470, CVE-2021-34473, CVE-2021-34523

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 28
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Al meer dan twee maanden 1
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 31-08-2021 NCSC-2021-0608  
 
high
high
Signed-PGP →  
31-08-2021
high
high
NCSC-2021-0608 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Dit beveiligingsadvies is bijgewerkt op basis van nieuwe informatie over onder andere ProxyToken. Zie "Beschrijving" en "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie. De inschaling van dit advies blijft onverminderd HIGH/HIGH.

  Versie 1.01 09-08-2021 NCSC-2021-0608  
 
high
high
Signed-PGP →  
09-08-2021
high
high
NCSC-2021-0608 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Op 5 augustus is op de BlackHat security-conferentie door een onderzoeker een uitgebreide presentatie gegeven over kwetsbaarheden in Microsoft Exchange. De onderzoekers hebben de kwetsbaarheden ProxyShell gedoopt (niet te verwarren met ProxyLogon, een vergelijkbare aanvalsvector van dezelfde onderzoeker, NCSC-2021-0200). De kwetsbaarheden zijn in april 2021 reeds stilzwijgend gepatched, maar sinds het vrijkomen van de details wordt actief misbruik gesignaleerd. Om deze reden is dit beveiligingsadvies geupdated en ingeschaald op HIGH/HIGH.

  Versie 1.00 13-07-2021 NCSC-2021-0608  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0608 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.